Bliv i stand til at skabe klarhed over ekstremt komplekse forhold

Evnen til at tage et komplekst problem og dele det op i lettere delproblemer kan komme dig til gavn uanset erhverv. Med et kursus inden for anvendt matematik kan du få genopfrisket de fundamentale begreber i lineær algebra og blive opdateret på matematikkens grundlæggende metoder.

Løsninger af problemer ud fra et praktisk perspektiv

Numerisk analyse er et grundlæggende element, når der arbejdes med computermodeller. Gennem et både praktisk og teoretisk perspektiv vil du blive i stand til at forstå de matematiske principper, der ligger bag de numeriske metoder. Du lærer dermed metoder til at løse problemer, men også hvordan man “beviser”, at metoderne virker. Derudover kan du selv prøve kræfter med programmering og lære om, hvilke anvendelsesmuligheder datalogi har i lineær algebra eller heltalsprogrammering.

Uddannelser

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for anvendt matematik i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Topics in Philosophy of Mathematical Practice
This highly interactive course offers students from mathematics and philosophy of mathematics the opportunity 1) to gain knowledge about the central topics in the philosophy of mathematical practice and 2) to gain the basic skills needed in order to practice empirically informed philosophy of mathematical practice themselves. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat August 2 uger
Diskrete matematiske metoder (DisMat)
I dette kursus vil de studerende lære at formulere simple matematiske argumenter, specielt ved at gøre brug af matematisk induktion og modstridsbeviser. Den studerende vil bl.a. få viden om grundlæggende matematisk metode, basal talteori, funktioner, kombinatorik og modulær aritmetik.
Bachelor September 9 uger
Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)
Dette kursus omhandler lineær algebra med fokus på løsning af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination, matricer og deres aritmetik, determinanten, reelle og komplekse vektorrum, lineære afbildninger, baser for vektorrum og matrixrepræsentation af lineære afbildninger, indre produkt og ortogonalitet, spektralsætninger og hermitiske former.
Bachelor November 9 uger
Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat)
Dette kurus omhandler udvalgte emner vedr. tal, algebra og stokastik. Det gymnasiale stof genbesøges fra et underviserperspektiv, på basis af universitetsmatematik. Der arbejdes specielt med: kombinatorik og induktionsbeviser; polynomier; logiske aspekter af ligningsløsning; decimalrepræsentationer og delmængder af de reelle tal; modellering med funktioner og følger, herunder regressionsmetoder, samt elementær sandsynlighedsregning.
Bachelor April 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i