Copenhagen Summer University
- efteruddannelse for ledere og fagprofessionelle

Copenhagen Summer University udbyder kurser til ledere og fagprofessionelle fra både offentlige og private organisationer.

Fælles for kurserne er, at de udvikles og afholdes af ledende professorer og forskere fra Københavns Universitet. For yderligere at sikre kursernes relevans og direkte anvendelighed inviteres eksperter fra det private erhvervsliv samt internationale topforskere.

Fakta om CSU

Vidste du, at Copenhagen Summer University årligt udbyder mere end 20 kurser og uddanner mere end 250 kursister?

Vidste du, at over 25 % af alle tilmeldte er internationale kursister?

Kommende kurser ved Copenhagen Summer University

Super interessant, velopbygget kursus. Godt med strukturen med fem på hinanden efterfølgende dage. Dejligt at være i et fagligt, kompetent miljø. Dygtige undervisere, der spiller godt sammen

Pia Ahlers, chefkonsulent for Yngre Læger
Badge, der viser, at Københavns Universitet er blandt verdens 1% bedst rangerede universiteter

Danmarks højest rangerede universitet
og blandt verdens top 1 procent 

Alle kurser er udviklet og afholdt af professorer og forskere fra Københavns Universitet, som er det højest rangerede universitet i Danmark. Internationalt har Københavns Universitet en placering blandt top 1 procent af verdens universiteter. 

Copenhagen Summer University
- udvid dit internationale netværk

Copenhagen Summer University blev oprettet i 2010 som et tværgående tilbud om efteruddannelse på Københavns Universitet. Siden har sommerskolen hvert år i august samlet fagprofessionelle fra hele verden.

I 2019 kom der eksempelvis deltagere fra 28 lande, hvilket bidrog til at give en helt særlig løftet stemning, hvor alle fik mulighed for at udvide deres nationale og internationale professionelle netværk.

En stor tak. Det var solidt forskningsviden formuleret let og tilgængeligt. De er desuden af højt pædagogisk niveau – hvilke ikke er en selvfølge på universitetet. Koblingen mellem teori og praksis gør, at det uden tvivl kan bruges til at løfte min opgavevaretagelse på kontoret

Clemens Ø. Etzerodt, konsulent, Danske Regioner om kurset, Den Danske Model, 2019

Tilskud fra Den Statslige Kompetencefond

Er du på en statslig overenskomst? Så kan det være, at du har mulighed for at søge Den Statslige Kompetencefond. Fonden er til for dig, der er ansat i staten, og som ønsker at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Læs og se video guide om mulighederne og reglerne for Den Statslige Kompetencefond.

Den Statslige Kompetencefonds logo

Udtalelser fra Copenhagen Summer University kursister

1000 tak for et virkelig godt kursus! Der går nok lidt, inden jeg får fordøjet det hele [...], det har været virkelig godt at blive klædt på ”indholdsmæssigt” til at bære budskaber videre og komme til at arbejde med det i praksis. Og en stor fornøjelse at høre de bedste på områderne, formidle deres viden. Det gør virkelig en forskel!

Deltager på FN's 17 Verdensmål, 2019 

Kurset har givet mig en meget større forståelse for de mange forskellige aspekter og tilgange til kriminalpræventivt arbejde. Jeg har fået mange input til, hvad jeg kan gøre i mit daglige arbejde, som hvad jeg skal være mere forsigtig med

Peter Flannum-Larsen, Politikommissær, Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi om kurset Kriminalprævention - Evidensbaseret Forebyggelse af Risikoadfærd, 2018

En kæmpe tak til alle de meget imødekommende mennesker som stod klar til at hjælpe ved ankomst og under kursus.

Kasper Pihl Jørgensen, SSP Konsulent, Helsingør Kommune om kurset; Kriminalprævention 2019 

Handelsbetingelser

 

Kurset fyldes op løbende (først til mølle). Tilmeldingsfristen er 31. maj i det pågældende år, kurset afholdes.

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kursusbeløbet kan herefter ikke refunderes.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan en anden fra virksomheden deltage i stedet for uden ekstra omkostninger, forudsat at personen er kvalificeret.

Københavns Universitet forbeholder sig ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis der eksempelvis er for få tilmeldte. I tilfælde af aflysning refunderes det fulde kursusbeløb.

Der ydes ikke økonomisk kompensation i forbindelse med overnatning, rejseomkostninger og lignende.

 

 

Alle kursusbeløb på web er opgivet i danske kroner (DKK) og eksklusive moms.

 • Kursusbeløbene består af to poster:
 • 1. Selve undervisningen
 • Undervisningen under Copenhagen Summer University er momsfritaget, heraf 0,00 i kr. moms.
 • 2. Service- og forplejningstillæg
 • Service- og forplejningstillægget dækker al forplejning, parkering og service i hele kursusperioden og kan ikke fravælges.
 • Bemærk, at alle priser er eksklusive overnatning og rejseomkostninger.

 

 

Når du accepterer Tilmeldings- og Handelsbetingelserne, giver du tilladelse til, at Copenhagen Summer University må opbevare dine stamdata, det vil sige:  

 • Navn
 • Jobtitel
 • Firma
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilket produkt du har købt.
Data opbevares i op til 3 år fra udgangen af regnskabsåret, hvorefter oplysningerne slettes.

Når du accepterer Tilmeldings- og Handelsbetingelserne, giver du tilladelse til, at Copenhagen Summer University må anvende dine data til følgende:

 • At komme i kontakt med dig omkring nuværende og fremtidige kurser
 • At dele oplysningerne med tredjepart til statistiske formål. Tredjepart vil aldrig kontakte dig. Tredjepart sletter data efter at statistik er indsamlet og videregivet til Copenhagen Summer University.

 

 

Når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din tilmelding pr. e-mail. Du er hermed optaget på kurset, såfremt du opfylder adgangskravene.
Det vil fremgå under de enkelte kurser, hvis der er særlige adgangskrav, som skal opfyldes ved tilmelding.

Opfyldes de formelle adgangskrav ikke, er du først optaget, når du har modtaget et tilsagn om dispensation.

 

 

Faktura fremsendes til angivne virksomhedsadresse (eller specificerede faktureringsadresse). Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadato, med mindre andet er anført på fakturaen. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr.

 

 

Copenhagen Summer University forbeholder sig ret til at ændre og opdatere Tilmeldings- og Handelsbetingelserne.
Disse Tilmeldings- og Handelsbetingelser er opdateret 23. november 2018.

Københavns Universitet tager forbehold for eventuelle trykfejl.

 

Kontakt CSU

Har du spørgsmål, eller ønsker du at komme i kontakt med os?
I så fald er du velkommen til at kontakte CSU-sekretariatet på:

Telefon: +45 35 33 34 23
E-mail: CSU@adm.ku.dk