Tilmeldings- og handelsbetingelser

Tilmelding, fortrydelse og aflysning

Kurset fyldes op løbende (først til mølle). Tilmeldingsfristen er den 31. maj i det pågældende år kurset afholdes.

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb og kursusbeløbet kan herefter ikke refunderes.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan en anden fra virksomheden deltage i stedet for uden ekstra omkostninger, forudsat at personen er kvalificeret.

Københavns Universitet forbeholder sig ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis der eksempelvist er for få tilmeldte. I tilfælde af aflysning refunderes det fulde kursusbeløb.

Der ydes ikke økonomisk kompensation i forbindelse med overnatning, rejseomkostninger o. lign.

Adgangskrav

Når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din tilmelding pr. e-mail. Du er hermed optaget på kurset, såfremt du opfylder adgangskravene.
Det vil fremgå under de enkelte kurser, hvis der er særlige adgangskrav, som skal opfyldes ved tilmelding.

Opfyldes de formelle adgangskrav ikke, er du først optaget, når du har modtaget et tilsagn om dispensation.

Pris

Alle priser er inkl. undervisning, materialer og forplejning under kurset. Alle priser er ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger.

Betaling

Faktura fremsendes til angivne virksomhedsadresse (eller specificerede faktureringsadresse). Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadato, med mindre andet er anført på fakturaen. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr.

Persondata - opbevaring og anvendelse

Når du accepterer Tilmeldings- og Handelsbetingelserne, giver du tilladelse til, at Copenhagen Summer University må opbevare dine stamdata, dvs.:  

  • Navn
  • Jobtitel
  • Firma
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilket produkt du har købt.
Data opbevares i op til 3 år fra udgangen af regnskabsåret, hvorefter oplysningerne slettes.

Når du accepterer Tilmeldings- og Handelsbetingelserne, giver du tilladelse til, at Copenhagen Summer University må anvende dine data til følgende:

  • At komme i kontakt med dig omkring nuværende og fremtidige kurser
  • At dele oplysningerne med tredjepart af statistiske formål. Tredjepart vil aldrig kontakte dig. Tredjepart sletter data efter at statistik er indsamlet og videregivet til Copenhagen Summer University.

Forbehold for ændringer og trykfejl

Copenhagen Summer University forbeholder sig ret til at ændre og opdatere Tilmeldings- og Handelsbetingelserne.
Disse Tilmeldings- og Handelsbetingelser er opdateret den 23. november 2018.

Københavns Universitet tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Kontakt

Evt. spørgsmål vedr. betingelserne kan rettes til Copenhagen Summer University på tlf. 3533 3423 eller e-mail: csu@adm.ku.dk