kursus om implementering af Sustainable Development Goals

FN's 17 Verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering 

Hvad betyder FN’s vedtagne verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals, for danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor står den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensmålene? Kan man lære noget fra deres erfaringer?

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’, men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen.

I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved, at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed, hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå verdensmålene. Hvordan skal den enkelte virksomhed forholde sig til verdensmålene?

 

Efter deltagelse i kurset FN's 17 Verdensmål vil du:

  • Være opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering.
  • Have indsigt i, hvorledes forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene i deres strategi.
  • Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til at sikre dennes resiliens.
  • Have adgang til et SDG-netværk, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige håndtering af verdensmålene.

Kurset består af:

  • En introduktion til verdensmålene, deres baggrund og status.
  • Udfordringer i forhold til implementering af verdensmålene i forskellige erhvervsprocesser, samt de værktøjer man p.t. har til rådighed for implementeringen.
  • Alle 17 verdensmål vil blive introduceret, men fokus vil være på interaktionen målene imellem.
  • Præsentationer af forskellige organisationers og virksomheders strategier for håndtering af verdensmålene, samt flere workshops, hvor kursusdeltagere får mulighed for i fællesskab at definere strategier for håndteringen af verdensmålene i forskellige situationer, f.eks. rapportering.

Kurset er målrettet professionelle, der er interesseret i at få indblik i, hvorledes man strategisk og praktisk kan arbejde med verdensmålene. Hvordan skaber man sig fordele via verdensmålene, og hvorledes implementeres verdensmålene i organisationen eller virksomhedens praktiske arbejde? Kurset henvender sig derfor til CSR-ledere og medarbejdere i det private og offentlige, men også til ledere og medarbejdere, der ikke før har arbejdet med CSR og som ser en strategisk fordel i at få kendskab til området.

Kursets arbejdssprog vil være dansk, dog vil enkelte gæsteforelæsninger være på engelsk.

Michael Zwicky Hauschild, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Neil David Burgess,
Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og leder af Science Program, United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, England
Kristian Cedervall Lauta,
Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af COPE – Copenhagen Center for Disaster Research

Derudover præsentationer ved forskellige samfundsaktører (politikere og virksomhedsrepræsentanter), som adresserer praktiske erfaringer ved implementering af Verdens Bæredygtigheds Målsætninger.

 

Del denne side

Sagt om kurset

”Det har oversteget mine forventninger. Det har været den fedeste uge og jeg er super motiveret og inspireret til at tage fat i min egen organisation”
Tina Skov Jensen, politisk rådgiver, HK Danmark

”En utrolig flot kombination af videnskabelig forskning og konkret anvendelse.”
Anne Hansen, Interim Kvalitets- & Miljøchef, Hansen Quality

”Veloplagt og super inspirerende. Kombinerer høj faglighed med stor politisk forståelse og indsigt.”
Gitte Larsen, Enhedschef, Region Hovedstaden

”Fantastiske kapaciteter – føler mig forkælet intellektuelt. Og inspireret. Vil klart anbefale det til andre”
Dorthe Chemnitz, Psykolog

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere om verdensmålene

Fakta om kurset FN's 17 Verdensmål

Varighed: 5 dage
Datoer: 15. - 19. august 2022, kl. 9:00–16:30
Pris: 20.500 kr. (moms fritaget). Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 15. juni, 2022
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423