Efter- og videreuddannelse for gymnasielærere på Københavns Universitet

Som gymnasielærer kan du få faglig opdatering og ny viden på Københavns Universitet. Universitetet tilbyder en bred vifte af faglige arrangementer, kurser, inspirationsdage, længerevarende efter- og videreuddannelse, som giver et kompetenceløft og ny inspiration til gymnasielærere. Her på siden kan du se, hvor du kan finde mere information om tilbuddene.

Københavns Universitet har mange gymnasierettede uddannelser, og vi vil gerne bidrage til at sikre fagligt dygtige, opdaterede og inspirerende gymnasielærere gennem relevant efter- og videreuddannelse.

Find dit kursus

På vores efter- og videreuddannelseskursusoversigt kan du selv søge i relevante kurser, enkeltfag m.v. ud fra dit fagområde og interesser.  

Master- og diplomuddannelser

Er du interesseret i at tage en hel eller dele af en master- eller diplomuddannelse ved Københavns Universitet, kan du finde en oversigt over aktuelle tilbud.

Gymnasierettede sidefag

Hvis du er kandidat og ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasiet eller allerede er gymnasielærer og ønsker supplerende undervisningskompetence, kan du inden for de fleste gymnasiefag opnå det ved at bestå det grundfaglige studium. Du kan ikke optages på et helt sidefag men alene sammensætte denne kompetence via enkeltfag. Fagene er udbudt af de relevante fakulteter. Du kan følge nedenstående links, hvis det drejer sig om:

Bemærk at undervisningstidspunkter, tilmeldingsfrister m.v. kan være forskellige fra fag til fag.

Faglige tilbud, arrangementer og korte forløb for gymnasielærere og -elever

Københavns Universitet har en samlet portal for skole- og gymnasieområdet. Her kan du finde alle tilbud om undervisningsmaterialer, foredrag, faglige arrangementer og besøg på universitetet og på skoler, som institutter, centre og fakulteter ved universitetet tilbyder.