Et område i udvikling

Som følge af et konstant foranderligt risikolandskab, hvor nye risici opstår i forbindelse med f.eks. klimaforandringer, epidemier, og informationsteknologi, og hvor både datamængden og mulighederne for databehandling vokser, udvikler aktuarfaget sig løbende. Hvad end du er uddannet aktuar eller fra andre sider beskæftiger dig med risici, kan et efteruddannelseskursus inden for forsikringsmatematik bringe dig på forkant med fremtidens udfordringer og opdatere dig på fagets udvikling.

Klassiske og moderne metoder

Vores efteruddannelseskurser byder både på grundlæggende viden og specialiseret viden inden for forsikring og finansiel økonomi relevant for forsikring og pension. Ligeledes har du mulighed for at arbejde med, hvordan programmering og Machine Learning kan give nye værktøjskasser til problemløsning.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for forsikringsmatematik i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Analyse 1 (An1)
I dette kursus vil følgende temaer blive gennemgået: talfølger og talrækker; funktionsfølger og funktionsrækker; punktvis og uniform konvergens; potensrækker; Fourierrækker samt introduktion til metriske rum. Den studerende vil bl.a. blive i stand til at analysere konvergensforhold for uendelige rækker af tal og funktioner og andre grænseprocesser for funktioner, mestre de elementære egenskaber vedrørende potensrækker og Fourierrækker og endelig håndtere abstrakte strukturer (metriske rum) inden for analyse.
Bachelor April 9 uger
Forsikring og jura (Forsik&Jura1)
I dette kursus vil følgende temaer være i centrum: grundlæggende sandsynlighedsteori, herunder momentfrembringende funktioner, betingede fordelinger og betingede middelværdier; grundlæggende renteteori; introduktion til forsikringsrisici, herunder dødelighed, skadefrekvens og skadestørrelse; introduktion til værdiansættelse af forsikringskontrakter, herunder Thieles differentialligning og beregning af momenter for sammensatte skadefordelinger, og endelig grundlæggende forsikringsret.
Bachelor April 9 uger
Subjects in Blockchain Technology (SBT)
The term blockchain encompasses decentralised peer-to-peer systems maintaining a joint ledger (log of events) without central control or privileged platform providers or users, as well as applications conceived for and made possible by such technology. We will engage in a "blockchain summer of code'', engage in software development where we will have a compact introduction to state-of-the-art blockchain technology, followed by implementing a prototype in a team to solve a real-world problem using blockchain technology.
Kandidat August 3 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i