Kernekurserne i denne pakke går fra indledende dataanalyse og data science over teoretisk velfunderet machine learning (ML) til state-of-the art ML og deep learning. Desuden indeholder pakken kurser med anvendelse af ML inden for natural language processing og billedanalyse og til sidst en række relaterede kurser samt kurser, der kan modne matematiske og programmeringsfærdigheder som forberedelse til ML-kurserne.

Husk at checke de kursusspecifikke Anbefalede faglige forudsætninger i kursusbeskrivelserne.

Kerne Data Science / Machine Learning kurser

Natural language processing og Machine Learning

Billedanalyse og Machine Learning

Forberedende kurser

Relaterede kurser