Vand i byen

Vand er og har altid været en værdifuld ressource. I lyset af klimaforandringerne, som medfører stadig kraftigere regnfald og uvejr, kan vand dog medføre negative konsekvenser såsom oversvømmelser. Med et kursus inden for vand kan du stille skarpt på klimaforandringerne i Danmark og byers udfordringer samt lære om klimatilpasningsstrategier. Du vil bl.a. kunne lære at analysere terræn og udarbejde forslag til grønne regnvandshåndteringsløsninger inden for Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Du kan også lære at anvende hydrologiske modeller for at undersøge effekterne af klimaforandringer på vandressourcer.

Vand i naturen

Bliv klædt på til at anvende konkrete metoder til at undersøge vandkvaliteten i danske søer og vandløb gennem feltprøver og laboratorieanalyser-/eksperimenter. Du kan blive klogere på vandløbsafgørelser og miljø- og planlovgivning med særligt fokus på vandmiljø eller måle udvalgte miljøparametre på udvalgte vandløbslokaliteter. Du kan også tage kurser, der handler om vandløbsforvaltning og biodiversitet i søer og vandløb m.v.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for vand i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Du vil måske også være interesseret i