Lær at anvende tredje generations coachingdialoger og styrk dit personlige lederskab

Bæredygtig ledelse - coaching, Kierkegaard og lederskab 

Bæredygtig ledelse er ledelse, der tager hensyn til den udfordring, der er at kunne lede mennesker i en kompleks tid, hvor vi både ønsker at passe på vores tid, vores idealer og vores klima.

Vi lever i en tid af højkompleksitet, hvor det enkelte menneske kontinuerligt skal tage stilling til sig selv som menneske, medarbejder og som leder. Vi lever i en tid, hvor værdier og idealer er lige så vigtige – hvis ikke vigtigere – end profit og markedsandele. Autenticitet er tidens mantra, man skal vide, hvem man er, og hvad man stræber efter. Man skal stå ved sig selv og være tydelig, samtidig med, at man skal være omstillingsparat og forandringsvillig.

Vi tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards tanker om at vælge sig selv og finde sit ideal og det fokus som tredje generations coaching® ligger på samskabende dialoger. Dette kursus vil ruste dig til at stå fast i en foranderlig verden og give dig muligheden for at engagere dig i en række grundlæggende eksistentielle spørgsmål, der har at gøre med at skabe mening og sammenhæng i dit liv og din ledelse.

Det gennemgående tema i dette kursus om bæredygtig ledelse er Kierkegaards tanker om at vælge sig selv, finde ind til sin livsanskuelse og sit ideal, som udgør en etisk opgave for ethvert menneske. Ud fra dette grundtema giver kurset nye vinkler på det personlige lederskab og indfører i en samtalepraksis, hvor man som dialogholder og leder inddrager sig selv som medmenneske og medreflekterende partner i samtalen. Der er coachende og transformerende dialog, der inviterer begge parter til forandring og til en søgen efter fornyet fodfæste.

Under inddragelse af de aktuelle diskussioner i samfundet er coaching ved at skifte ansigt og fremstår nu med fornyet kraft i skikkelse af tredje generations coaching®, hvor der sættes fokus på værdier og refleksioner i samspil med andre.

 

Du får et opdateret teoretisk fundament for din forståelse og udøvelse af coaching som en genuin og transformativ samtale, hvor der skabes plads til den anden og til at reflektere over bestemte begivenheder, situationer og opgaver med særligt fokus på mening og værdirefleksion. Du får en klarhed over den eksistentielle opgave, som det personlige lederskab i dag udgør og lejlighed til at stifte bekendtskab med en række filosofiske positioner og begreber, som oversættes til en ledelsesmæssig kontekst, som kommer til at berige dit konkrete virke som leder.

På kurset om bæredygtig ledelse vil du:

  • Få styrket dine kompetencer og forståelse af genuine dialoger, coaching og ledelse.
  • Få indblik i, hvad filosofien kan tilbyde det personlige lederskab.
  • Blive introduceret til hele Kierkegaards forfatterskab og få mulighed for at fordybe dig i hans tanker om, hvad det vil sige at vælge sig selv og have et ideal.
  • Lære at relatere de fremlagte teorier til forskellige dialog- og ledelseskontekster.
  • Lære at overføre de fremlagte teorier og anvende tredje generations coachingdialoger og lignende i praksis på et basalt niveau.
  • Udvikle din forståelse for dialogens og coachingens betydning i det personlige lederskab.

På kurset lærer du at tænke over abstrakte begreber for at kunne anvende dem konkret i din hverdag som leder. Du lærer at beherske den sokratiske ’jordemodermetoden’, der stiller spørgsmål frem for at give svar, og du stifter bekendtskab med den protreptiske metode, der gør dig i stand til at hæve en diskussion op på et overordnet plan og ikke forfalde til enkeltheder og privatismer. Du får et stærkt og praksisorienteret indblik i brugen af 3. generations coaching® og indsigt i coachingens betydning for det dialogiske lederskab og som indgang til bæredygtig ledelse, der styrker dig og dine kolleger og medarbejdere i værdibaserede ageren.

Ledere, konsulenter, erhvervscoaches, organisationspsykologer, organisationsfilosoffer, HR-ansvarlige m.fl. med minimum en bachelorgrad eller tilsvarende. Deltagere bør have erfaring med ledelse, konsultation eller personaleudvikling.

Ole Fogh Kirkeby, Professor emeritus, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Pia Houmark, cand.scient. Master of Business Coaching MBC, Kierkegaard-studier ved Teologisk Fakultet, Psykoterapeut MPF. Chefkonsulent med speciale i ledelsesudvikling og professionelle samtaler, ansat i Skatteministeriet, Administrations- og Servicestyrelsen

 

Del denne side

Sagt om kurset

”Kurset har været usædvanligt inspirerende og igangsættende”
Søren Marcussen, Chef, Opgang2

”Spændende kursus der løfter blikket og tankerne fra hverdagen til nye måder at agere og lede på”
Thomas Hørdam, Forretningsudvikler, DTU

”Utvivlsomt to super-eksperter-kursusledere med meget på hjerte. Det kunne mærkes og det har føltes som et stort privilegium”
Deltager på kurset ved Copenhagen Summer University

 

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere i Bæredygtig ledelse

Fakta om kurset i Bæredygtig ledelse

Varighed: 5 dage
Datoer: 15. - 19. august 2022, kl. 9:00–16:30
Pris: 20.500 kr. (moms fritaget). Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. juli, 2022
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423