Naturen er en vigtig ressource i forhold til menneskers sundhed og trivsel.

Moderne ledelse - Styrk dit lederskab i og med naturen

Naturen er en vigtig ressource i forhold til menneskers sundhed og trivsel. Der er en stigende interesse for at være ude i naturen, når vi har fri, men hvad kan naturen i forhold til vores arbejdsliv?

Naturbaserede sundhedsindsatser og aktiviteter vinder frem i kommuner og virksomheder, hvad er det, naturen kan og hvordan udnytter vi potentialet?

Vi ved i dag, at forskellige naturmiljøer kan fremme kreativ og innovativ tænkning, give større fysisk velvære, skabe ro, overskud og overblik og virke stressforebyggende og stressreducerende

Dette 3-dages kursus giver dig forskningsbaseret viden, inspiration og konkrete redskaber til at inddrage naturen, som du efterfølgende kan bruge i forhold til dit eget lederskab, til dine medarbejdere og i organisationen som helhed.

 

I perspektiv af FN´s 17 verdensmål vil kurset vil give dig inspiration og indsigt i naturen som ressource i arbejdslivet og styrke dine færdigheder og kompetencer i at anvende og integrere naturen i dit ledelsesarbejde.

  • Verdensmål og Væredygtighed
  • De nyeste forskningsresultater om naturens sundhedsfremmende virkning
  • Inspirerende naturbaserede aktiviteter som fremmer ro og sansning
  • Konkrete redskaber, der kan omsættes til egen ledelsespraksis

 

 

Bæredygtighed og ledelse ud fra FN ´s 17 verdensmål: Oplæg og dialog v. professor og sektionsleder, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, Henrik Vejre

Ledelse starter i det enkelte menneske, lederen – og udfolder sig derefter i de relationer lederen arbejder i. Vil vi bæredygtige udvikling, så sker det via mennesker, der føler et ansvar for jorden og de mennesker, dyr og planter, der lever her. Dette medansvar for helheden kan vi som individer arbejde med, så det både tager udgangspunkt i faktuel bedste viden og i en indre forståelse og forankring. At arbejde ud fra bæredygtighed som leder har økonomisk betydning, fordi minus på bæredygtighedsbundlinjerne i dag har konsekvens for den økonomiske bundlinje. Dvs. det økonomiske overskud er også et resultat af, at vi agerer ansvarligt og bæredygtigt.

De 9 Væredygtighedsmål omsat i egen ledelsespraksis: Oplæg og dialog v. musiker og leder af Center for Væredygtighed, Christian Dietrichsen.

Center for Væredygtighed har udviklet 9 Væredygtighedsmål, som et supplement til FN´s 17 Verdensmål. Hvor FN17 er kvantitative og målbare er V9 mere diffuse retningsgivere. V9 er desuden meget kontekst- og personafhængige og vil udfolde sig forskelligt om de tages i brug på ledelsesgangen i et børsnoteret selskab eller i et pædagog-team i en børnehave.

Flyt arbejde ud og bring natur ind i din arbejdsdag: Inspiration fra ledere fra erhvervslivet, herunder Olav Hesseldahl som er udnævnt til Talent100 af Berlingske i 2021

I sit oplæg vil Olav folde sin ledelsespraksis ud. Han vil fortælle hvad han mener naturen, som arbejdsplads kan tilbyde, og herunder komme med en række konkrete eksempler på hvordan leg, fantasi, humor og bevægelse i naturen kan bidrage positivt på en moderne arbejdsplads.

Styrk dit lederskab i naturen: v. Lektor Dorthe Varning Poulsen, Natur, Sundhed & Design, Københavns Universitet, Bente Skov Enevoldsen, Seniorkonsulent, Natur, Sundhed & Design, Københavns Universitet

  • Hvad siger forskningen om natur, sundhed og design
  • Restitution i naturen, professionel egenomsorg
  • Aktiv i naturen, energi til hverdagen
  • Naturen som refleksionsrum og kreativ værksted

 

 

Kurset henvender sig til ledere, projektledere, konsulenter eller selvstændige, som er nysgerrige på og ønsker inspiration til at integrere naturen i eget ledelsesarbejde. Kurset kan også være interessant for ansatte i HR afdelinger, der ønsker ny inspiration til at fremme arbejdsmiljø og medarbejder trivsel.

 

 

Henrik Vejre Professor og sektionsleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Christian Dietrichsen Leder af Center for Væredygtighed, Århus

Olav Hesseldahl Cand.mag. Filosofi, Københavns Universitet, bachelor i Media Science, SDU, og udnævnt til Talent100 af Berlingske i 2021

 

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere på Styrk dit lederskab i og med naturen

Københavns Universitets terapihave Nacadia og Helseskoven Octovia i Arboretet i Hørsholm

Kurset foregår i Arboretet, Hørsholm, der med sine ca. 8500 planter fordelt på ca. 2000 arter, er Danmarks største samling af træer og buske. Terapihaven Nacadia er anlagt som en vild skovhave og udgør sammen med Helseskoven Octovia og det kommende Move Green Lab et Natur, Sundhed og Designlaboratorium under Københavns Universitet. Terapihaven Nacadia blev etableret for at styrke viden om og implementering af naturbaserede sundhedsindsatser. Helseskoven Octovia er et rekreativ område etableret som et forskningsprojekt for at undersøge naturens påvirkning på menneskers mentale sundhed. Der er 8 forskellige naturrum baseret på forskellige naturkvaliteter, de såkaldte ”oplevelsesværdier”, vi som mennesker foretrækker i naturen.

Terapihaven Nacadia  Health Design, Nacadia  Helseskoven Octovia

Fakta om kurset Styrk dit lederskab i og med naturen

Varighed: 3 dage
Datoer: 23. - 25. august 2022, kl. 9:00–16:00
Pris: 13.500 kr. (moms fritaget). Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning
Sprog: Dansk
Sted: Arboretet Hørsholm, Kirkegårdsvej 3A, 2970 Hørsholm
Terapihaven Nacadia og Helseskoven Octovia anvendes til aktiviteter og øvelser
Tilmeldingsfrist: 15. juni, 2022
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423