Når verden kører på datascience

Der indsamles hver eneste dag enorme mængder data rundt om i verden. Fra sociale medier til søgemaskiner og markedsundersøgelser – og databaserne vokser hvert eneste sekund. Tilsvarende er der stigende behov for fagfolk, der ved, hvordan man behandler disse data.

Datascience er den tværfaglige disciplin, der giver dig indsigt i, hvordan man bruger computersystemer til at udtrække, analysere og forstå store mængder data.

Fra datamodellering til programmering

Med datascience opnår du færdigheder indenfor områder som relationel datamodellering, programmering, data mining og -statistikker. Med udgangspunkt i konkrete og virkelige eksempler lærer du at arbejde praktisk med de nyeste teknikker inden for dataanalyse og får kendskab til metoder, der gør det muligt at analysere, visualisere og kommunikere sammenhænge i store datamængder.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for datascience i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Managing and Analyzing Data in Social Science
The course aims to develop students’ skills to conduct own data management and analysis through hands-on work in groups and mainly uses the free statistical software package R and briefly introduces the geographical information software Q-GIS. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat August 3 uger
Datalogiens videnskabsteori (VtDat)
Kurset består af tre hovedelementer: 1) generel videnskabsteori, 2) videnskabsetik og politik, samt 3) emner fra datalogiens videnskabsteori og filosofi. Vi vil bl.a. undersøge og analysere de metoder, naturvidenskaben benytter til at generere ny viden; diskutere hvordan videnskabelig viden står i relation til ydre samfundsforhold af juridisk, etisk og politisk karakter og endelig undersøge og diskutere, hvad der karakteriserer datalogi som uddannelse og profession.
Bachelor April 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i