NATURRESSOURCER, MILJØ OG FØDEVARER

Enkeltfag

Næsten alle bachelor- og kandidatkurser kan tages som efteruddannelse i dagtimerne, aftentimerne, om sommeren eller som online kurser. Kurserne afholdes typisk som få timers undervisning ugentligt over ½ - 2 semestre.

Master- og Diplomuddannelser

1-2 årige uddannelsesprogrammer på bachelor- eller kandidatniveau, for dem der sigter mod større kompetenceløft eller -skift. Uddannelserne er tilrettelagt, så du kan følge dem samtidig med et fuldtidsarbejde.

Copenhagen Summer University