Kontakt

For information/spørgsmål vedrørende specifikke kurser og uddannelsesprogrammer kontakt venligst det relevante fakultet:

Det Humanistiske Fakultet

Åbent Universitet
Tlf: 3532 8032 
E-mail: aabent@hum.ku.dk
Web: aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Det Juridiske Fakultet

Maria Lotz
Projektleder
Tlf: 3532 4326
E-mail: evu@jur.ku.dk
Web: jura.ku.dk/uddannelser/efterogvidereuddannelse/

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Sanne Juul Nielsen
Leder af Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 9356 5011
E-mail: efteruddannelse@science.ku.dk 
Web: science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/  

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sarah Kirkegaard Verver
Efter- og videreuddannelseskonsulent
Tlf: 3533 1291
E-mail: evu@samf.ku.dk
Web: samf.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mette Bergenser
Teamleder til Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 3532 6316
E-mail: master@sund.ku.dk

Det Teologiske Fakultet

Astrid Hallberg Skou
Studieadministrativ medarbejder
Tlf: 3533 4832
E-mail: evu@teol.ku.dk