Vær med til at forme morgendagens fødevareproduktion

Hvad end du arbejder i fødevare, medicinal- eller biotekindustrien, så kan du med et kursus inden for fødevarer og ernæring blive klogere på emner som produktion af fødevarer, aromakomponenter i fødevarer, mikrobiologi og meget andet. Du kan være med til at sætte dit præg på fremtidens fødevarer.

Få også den praktiske viden om metoder

Bliv klædt på til at anvende de nyeste metoder med relevans for forskning, udvikling, procesovervågning og laboratorieanalyse m.m. Du kan få kompetencer inden for Machine Learning, samt lære at analysere kemiske data fra spektroskopi, kromatografi eller sensorisk analyse. Du kan også opnå viden om eksperimentelle designs samt proces- og produktoptimering.

Uddannelser

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for fødevarer og ernæring i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

EU Food Law
Food law addresses the rules of the game for the food sector. It is relevant for consumers, food businesses and public authorities. The course introduces the different players who are active in the field of food law. The main part of the course is devoted to the system and the content of food law in the European Union. The aim is to give the student an in-depth understanding of the regulation of the food sector in the European Union.
Kandidat August 3 uger
Basal human fysiologi
Kurset omhandler menneskets basale fysiologi. Følgende delelementer inddrages; Hjernen og centralnervesystemets anatomi og funktion, endokrinologi, kredsløbets opbygning og dets regulering, respirationsfysiologi, nyrefysiologi med fokus på elektrolyt- og væskebalance, mave-tarmkanalens funktion og regulering, perifere organer (muskler, fedt og lever) og deres metabolisme samt regulering af organismens integrerede stofskifte.
Bachelor November 9 uger
Grundkursus i menneskets ernæring
Kurset er et grundkursus i forskningsområdet menneskets ernæring. Med dette kursus skal den studerende opnå en basisviden om ernæring med udgangspunkt i gennemgang af makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer. Der gennemgås under hvert emne desuden næringsstofanbefalinger og metoder til bestemmelse af ernæringsstatus og relevans ift. bæredygtighed.
Bachelor November 9 uger
Microbiome analysis using 2nd and 3rd generation DNA sequencing
This course is dedicated for PhD students and industry representatives. In the course, theory and hands-on sample preparation and DNA sequencing using 2nd (Illumina) and 3rd (Oxford Nanopores Technologies) generation sequencing technologies will be provided. Furthermore, participants will be able to apply exploratory analysis (e.g., alpha- and beta-diversity) for factor/treatment associations, as well as several univariate and multivariate analytical tools for variable/feature selection.
PhD August 10 dage
Nutritional Effects of Dairy and Dairy/Plant-Hybrid Products
The course will cover the production of Dairy and Dairy/Plant-hybrid products. Special emphasis will be put on: Differences in production (incl food safety aspects), differences in digestibility, differences in nutrional quality and overall Health aspects. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat August 5 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i