Styrk din faglighed med nye vinkler

Uanset om du arbejder med forskning, ingeniørvidenskab, i finansverdenen eller IT-branchen kan du få glæde af efteruddannelse inden for fysik. Hvert kursus er specialiseret, så du får en dybdegående viden om dét specifikke emne, du ønsker at vide mere om. Du kan fx arbejde med kvanteteknologi, som kan skabe værdi inden for grøn omstilling, sundhed og cyber- og informationssikkerhed, samt numeriske beregningsteknikker, databehandling, statistik, machine learning og computersimuleringer af fysiske problemer. Du kan også lære om geofysikkens anvendelse inden for klimavidenskab.

Bliv klædt på til at udvælge, opstille og udføre forsøg

Endelig kan du tage kurser, der kan styrke din faglige kompetence til bl.a. at undervise i gymnasieskolen i fysik. Gennem demonstrationsforsøg, projektforsøg og elevøvelser vil du blive bekendt med et bredt udsnit af forsøgsapparatur og forsøg, som anvendes i gymnasiet eller som demonstrationsforsøg på videregående uddannelser.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for anvendt matematik i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Radioactive Isotopes and Ionizing Radiation
This course will provide the participants with the means to use radionuclides and ionizing radiation in a scientifically sound and safe manner as tools for biological and/or medical research or analysis. The course meets the authorization requirements of the Danish National Board of Health.
Kandidat Februar 9 uger
Numerical Methods in Physics
The course is a hands-on introduction to the numerical and computational techniques used in modern physics. Focus will be on the application of numerical methods to example problems but will also touch upon the theoretical foundations of many of these methods. Part of UCPH International Summer Programme.
Bachelor Juli 4 uger
Application of X-ray and Neutron Scattering in Biology, Chemistry and Physics
The overall goal of this course is to make students aware of the potential of the large-scale MAX-VI and ESS facilities within their own research. The students will, for example, be introduced by top experts to scattering methods, including diffraction, small angle scattering, imaging, and inelastic neutron scattering. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat Juli 3 uger
Fysiske undervisningsforsøg (FUF)
I dette kursus vil den studerende få kendskab til et bredt udsnit af det forsøgsapparatur og de forsøg, som anvendes i fysikundervisningen i gymnasiet og på kurser på tilsvarende niveau, samt kendskab til demonstrationsforsøg på videregående uddannelser. Desuden vil den studerende lære at udvælge, opstille og udføre en forsøgsrække til illustration af et givet emne eller område af fysikken, samt give en skriftlig og mundtlig gennemgang af helheden.
Kandidat Februar 9 uger
Astrofysik og kosmologi
Kurset giver de studerende en grundlæggende introduktion til astrofysik (stjerner, planetsystemer, galakser) og kosmologien (universet som helhed inkl. en diskussion af fysikkens standardmodel). Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngdekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, osv.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, dvs. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og Universet som helhed.
Bachelor September 9 uger
Klimafysik
Klimafysik introducerer den grundlæggende geofysik, der anvendes indenfor klimavidenskaben. Kurset er baseret på fysik med relativt simpel matematik. Kurset danner grundlag for senere kurser indenfor geofysik og klima. Emner inkluderer: det hydrologiske kredsløb og kulstofkredsløbet, Jordens klimahistorie, vejrsystemer, skyers mikrofysik, og meget andet.
Bachelor September 9 uger
Applied Statistics: From Data to Results
This course will provide the students with an understanding of statistical methods and knowledge of data analysis, which enables them to analyse data from essentially ALL fields of science. The students should be capable of handling uncertainties, fitting data, applying hypothesis tests and extracting conclusions from data, and thus produce statistically sound scientific work.
Kandidat November 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i