Form fremtiden med GIS

GIS og geoinformatik er rygraden i mange opgaver med urban og regional rumlig analyse og planlægning. GIS omfatter værktøjer til rumlig statistik, analyse og modellering.

Du kan blive opdateret på de nye metoder til fangst, analyse, og mediering af data og informationer til fysisk planlægning, design af byer og landskabe. Dertil får du også den nyeste indsigt i brugen af GIS til at tilpasse byrum til fremtiden klima som stormflodssikring med brug af digitale terrænmodeller og en belysning af forskellene på en DTM, DHyM og DSM.

Data og modellering

Få også den nyeste forskningsbaserede viden om teknologiernes begrænsninger og potentialer og en kritisk tilgang til dataene, der tilbydes af forskellige udbydere.

Kurserne går fra introduktion af teori og begreber inden for GIS, praktisk brug af software til analyser over avanceret rummelig analyse og modellering samt brugen af rummelig database håndteringssystemer (DBMS).

Uddannelser

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for GIS i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
GIS i planlægning og forvaltning
Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan Geografiske Informationssystemer (GIS) kan anvendes i forbindelse med fysisk planlægning, med fokus på den digitale kommuneplan. 
Bachelor Februar 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i