Uddannelser

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for idræt i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Læring i idræt
I dette kursus vil de studerende blive undervist i idrætsundervisningens formål og perspektiver. De studerende vil få kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring relateret til didaktiske retninger og metoder, som anvendes i idræt, samt refleksion over oplevelser i idrætspraksis. Endelig vil de studerende blive introduceret til kvalitativ forskning med henblik på analyse af læreprocesser i specifikke idrætsfaglige områder.
Bachelor November 9 uger
Idræts- og bevægelseskultur (T-Kultur)
I dette kursus vil den studerende erhverve sig faglig indsigt i grundlæggende humanistisk-/samfundsvidenskabelige begreber og arbejdsmetoder med henblik på forståelse og analyse af idrætsfeltets kulturelle mangfoldighed med fokus på idræt på samfundsniveau.
Bachelor September 9 uger
Basal statistik i idrætsvidenskab
I dette kursus vil der blive arbejdet med konkrete dataeksempler inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige og humanfysiologiske idrætsforskning. Kurset begynder med de helt grundlæggende begreber inden for statistik: deskriptiv statistik af stikprøver vha. gennemsnit og medianer mm. Dernæst vil kurset introducere estimation og hypotesetestning. Derefter vil begreberne blive uddybet og konkretiseret i forbindelse med introduktion af forskellige statistiske metoder og modeller. Mere avancerede analysemetoder vil også blive introduceret.
Bachelor Februar 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i