Adgangskrav

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet (dog uden eventuelle krav til karaktergennemsnit). Der er forskellige adgangskrav til kurser på hhv. bachelor- og kandidatniveau, ligesom der kan være forskellige specifikke adgangskrav til enkelte fag.

Du skal i din ansøgning om optagelse vedlægge dokumentation på, at du opfylder de relevante adgangskrav. Har du ikke har en adgangsgivende eksamen, eller mangler et eller flere faglige niveauer på din gymnasiale eksamen, anbefaler vi, at du vedlægger en dispensationsansøgning.

Såfremt du ikke længere er i besiddelse af dit gymnasiale bevis, skal du kontakte dit gamle uddannelsessted og få tilsendt en kopi. Alternativt skal du henvende dig til Rigsarkivet (bemærk at der kan være lang sagsbehandlingstid).

Adgangsgivende eksaminer
 • STX (studentereksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse) + svendebrev/fagprøve
 • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A.P. Møller Skolen
Din adgangsgivende eksamen skal i de fleste tilfælde indeholde følgende niveauer:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Samtidshistorie B eller Idéhistorie B
 • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B 

Enkelte sprogfag har ikke krav om yderligere et sprog. Desuden kan Kommunikation/it A i nogle tilfælde erstatte yderligere et sprog. Se mere under de enkelte uddannelser på studier.ku.dk

Nogle kurser har specifikke adgangskrav – se næste fane.

 

 

 

Sprogfag

Arabisk: Arabisk A*
Engelsk: Engelsk A
Fransk: Fransk fortsættersprog B eller begyndersprog A
Græsk: Klassisk græsk A* og latin A*
Italiensk: Italiensk A*
Latin: Klassisk græsk A* og latin A*
Spansk: Spansk A
Tysk: Tysk fortsættersprog B eller begyndersprog A

Historie

Historie: Historie A. I stedet for Historie A kan du have enten Samfundsfag B og Historie B eller Samfundsfag B og Idéhistorie B eller Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller Historie B, Samfundsfag C og Religion C.


* KU udbyder kurser i sprogenes propædeutik, dvs. tilsvarende gymnasialt A-niveau.

 

 

KA-tilvalg

For at blive optaget på kurser på kandidatniveau (tilvalg), skal du have bestået en bacheloruddannelse.

KA-centralfag

For at blive optaget på kurser på kandidatniveau (centralfag), skal du have bestået en adgangsgivende bacheloruddannelse til den uddannelse, som kurset er en del af. Du kan se adgangskravene til de enkelte kandidatuddannelser her: https://hum.ku.dk/uddannelser/kandidat/

 

 

Du kan søge om optagelse uden en adgangsgivende eksamen, men det kræver en dispensation. Universitetet kan dispensere fra adgangskravene, hvis universitetet vurderer, at ansøgeren har de nødvendige faglige kvalifikationer.

Du sender en dispensationsansøgning samtidig med, at du søger ind på et kursus.

Vær opmærksom på, at en eventuel dispensation givet til kurser via Åbent Universitet ikke er ensbetydende med, at der gives lignende dispensation i forbindelse med en senere ansøgning om optagelse på en ordinær fuldtidsuddannelse på KU.

 

 

 

 

 

 

Hvis du er udenlandsk statsborger uden for Norden, skal du inden optagelse også bestå "Studieprøven" i dansk eller have dokumentation på Dansk A på gymnasialt niveau.

Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Læs mere om krav til danskkundskaber

Udenlandske eksaminer

Hvis du har udenlandske eksaminer som ikke umiddelbart er tilsvarende det danske uddannelsessystem, anbefaler vi, at du på forhånd får vurderet dine eksamensbeviser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser

 

 

 

 

 

Hvis du er indskrevet som fuldtidsstuderende, er der begrænsninger for, hvad du kan læse via Åbent Universitet. Du må nemlig ikke være indskrevet på en studieordning som ordinær studerende og samtidig følge kurser fra samme studieordning som deltidsstuderende (jf. bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid).