Ansøg om optagelse på kurser på HUM

Sådan søger du

Du søger om optagelse på kurser ved at udfylde det relevante ansøgningsskema. Du bedes udfylde ét skema pr. kursus, du ønsker at søge om optagelse på.

Hvis du søger flere kurser og udfylder flere skemaer, men ønsker disse i en prioriteret rækkefølge, bedes du angive dette i kommentarfeltet.

Du bedes vedlægge dokumentation på, at du opfylder de relevante adgangskrav (du behøver ikke uploade beviser, som tidligere er fremsendt).

Vi åbner for ansøgninger 15. oktober 2023.

Ansøgningsfristen er:

4. januar 2024 for aften- og dagkurser og masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik.

Ansøgningsfristen for DAV- og masteruddannelsen i dansk som andetsprog var 15. november 2023.

Find dit ansøgningsskema

Du skal søge via KU's ansøgningsportal

Se quickguide til ansøgning via KU's ansøgningsportal.

Du kan tjekke ansøgningens status ved at logge ind på portalen her.