Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet ejes og drives af Københavns Universitet (KU), CVR-nr.: 29979812, Nørregade 10, 1165 København K, tlf. +45 3532 2626 og e-mailadresse: ku@ku.dk

Kurser på Åbent Universitet udbydes på deltid under Lov om universiteter, Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid (find gældende bekendtgørelse på Retsinformation).

Tilmelding

Ansøgere kan søge om optagelse på kurser ved at udfylde en ansøgningsformular, som er tilgængelig på Åbent Universitets hjemmeside i bestemte perioder. Tilmelding til kurser skal ske inden for ansøgningsfristen, som til enhver tid vil fremgå af Åbent Universitets hjemmeside. Din tilmelding udgør et tilbud til Åbent Universitet om at købe et kursus på de oplyste vilkår som beskrevet her. Når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du umiddelbart efter modtage en automatisk bekræftelse pr. mail. Denne bekræftelse er alene en kvittering på, at Åbent Universitet har modtaget din ansøgning. Endelig tilmelding sker først ved, at Åbent Universitet sender et optagelsesbrev via e-mail.

Priser og betaling

Som studerende under Åbent Universitet skal du betale deltagerbetaling. Deltagerbetalingen er beregnet ud fra det antal ECTS-point, som kurset udløser, når du har været til eksamen. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Deltagerbetalingen dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af prisen. De aktuelle priser kan til enhver tid findes på Åbent Universitets hjemmeside. Undervisning er fritaget for moms.

Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage. Du kan ikke tilkøbe dig flere eksamensforsøg, uden der foreligger godkendt dispensation fra studienævnet.

Deltagerbetalingen opkræves via en faktura, som sendes til dig efter tilbud om optagelse. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset. Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

Fortrydelsesret

Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser

For kurser, der starter i august måned, er fristen for refusion af deltagerbetalingen 31. juli.

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til aabent@hum.ku.dk.

Forbehold for fejl og ændringer

Åbent Universitet forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for deltagelse i kurser. Det er derfor vigtigt, at du ved hvert nyt køb holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Kvalificerede ansøgere kan optages på kurser, hvor der er ledige pladser. Åbent Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet. Åbent Universitet forbeholder sig desuden retten til at ændre i mødetidspunkt og timeantal samt til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige underviserressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Der tages desuden forbehold for eventuelle trykfejl.

Databehandling

Ved optagelse på Åbent Universitet indskriver Københavns Universitet ansøger til en uddannelse eller kurser.

Åbent Universitet behandler dine oplysninger til brug for studieadministration. Vi henter adresse- og navneoplysninger fra CPR-registeret.

På Københavns Universitets hjemmeside finder du vores privatlivspolitik. Her kan du læse mere om dine rettigheder og reglerne for vores databehandling.

Når du accepterer Handelsbetingelserne, giver du tilladelse til, at Åbent Universitet må anvende dine data til følgende:

  • At kontakte dig omkring nuværende og fremtidige kurser.
  • At dele oplysningerne med tredjepart af statistiske formål. Tredjepart vil aldrig kontakte dig. Tredjepart sletter data efter at statistik er indsamlet og videregivet til Åbent Universitet.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med et eller flere forhold ved Åbent Universitet, kan du rette henvendelse til Åbent Universitet på aabent@hum.ku.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen, har du mulighed for at sende en klage til hum-fak@hum.ku.dk.

Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål eller yderligere oplysninger kan Åbent Universitet kontaktes på tlf. 35 32 80 32 eller mail: aabent@hum.ku.dk.