Priser

Som studerende under Åbent Universitet skal du betale deltagergebyr. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt tre eksamensforsøg pr. kursus. Prisen inkluderer ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. Udgifter til undervisningsmaterialer ligger normalt på 500-1000 kr. pr. kursus. 

Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt, og du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen. Læs mere om generelle regler for betalingsforhold.

Staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af priserne. De aktuelle priser kan til enhver tid findes her på siden.

 

Prisen pr. kursus er beregnet ud fra det antal ECTS-point, som kurset udløser, når du har været til eksamen. Prisen for 1 ECTS-point er 500 kr. som vist i tabellen her:

ECTS
Pris

5

2.500 kr.

7,5

3.750 Kr.

10

5.000 Kr.

15

7.500 kr.

22,5

11.250 kr.

30

15.000 kr.

45

22.500 kr.

60

30.000 kr.

 

 

 

 

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du som udgangspunkt betale et højere deltagergebyr, idet statstilskuddet bortfalder. Læs mere og se de aktuelle priser her.

Reglerne for betaling er afhængige af din opholdstilladelse, og hvis du har en permanent opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, vil du dog sandsynligvis være sidestillet med danske ansøgere. Er du statsborger uden for EU/EØS, skal du derfor sende dokumentation for din opholdstilladelse i Danmark sammen med din ansøgning om optagelse. Du skal både vedlægge kopi af dit opholdskort og selve afgørelsen om opholdstilladelse.

 

 

I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver finansiere din efter-/videreuddannelse (helt eller delvist). Der findes også forskellige former for tilskud, fx via fagforeninger eller Den Statslige Kompetencefond. I visse tilfælde er det også muligt at få SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte).

Kurser på Åbent Universitet er ikke SU-berettigede.