Generelle regler for studerende og ansøgere til Åbent Universitet

 

 • Kvalificerede ansøgere kan optages på kurser, hvor der er ledige pladser. Åbent Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet. Åbent Universitet forbeholder sig desuden retten til at ændre i mødetidspunkt og timeantal samt til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige underviserressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

 • Priotering af ansøgninger:

  Aften- og tompladskurser samt master i fremmedsprogsdidaktik:

  Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.
  Bemærk dog, at såfremt der er flere ansøgere end pladser på tompladskurserne, vil sidefagsstuderende blive tilbudt plads før andre ansøgere.

  DAV- og masteruddannelsen i dansk som andetsprog:

  Indskrevne studerende har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle-princippet.
 • Vi modtager ikke ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb. Se frister

 • Der kan som udgangspunkt ikke søges kurser på tompladsordningen, som udbydes som aftenkurser på Åbent Universitet. 

 • Vi hører meget gerne fra dig, hvis du pludselig ikke ønsker plads på det ansøgte kursus. Skriv til aabent@hum.ku.dk

 

 

 • Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidigt følge kurser, som er en del af samme heltidsuddannelse.

 • Som studerende på Åbent Universitet er man ikke indskrevet på en samlet uddannelse, men optaget på enkelte studieelementer.

 • Det er ikke muligt at skrive speciale via Åbent Universitet.

 • Man må som udgangspunkt ikke være selvstuderende.

 • Bemærk, at såfremt du får samlet enkeltfag sammen til hvad der måtte svare til en fuld bacheloruddannelse, og på baggrund af denne, vil søge om optag på en kandidatuddannelse, har du ikke retskrav på optag.

 

 

 • Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 • Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

 • Du kan ikke tilkøbe dig flere eksamensforsøg, uden der foreligger godkendt dispensation fra studienævnet.
   
 • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

 • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

 • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.

 • Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser

For kurser, der starter i august måned, er fristen for refusion af deltagerbetalingen 31. juli.

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til aabent@hum.ku.dk - husk at tilføje KU-brugernavn og kursusoplysninger.

 

 

 • Studerende kan optages på kurser, hvor der er ledige pladser.
 • Man må kun tage halvdelen af en uddannelses fulde ECTS point via
  tompladsordningen, og 1 års studier tilrettelagt som heltidsuddannelse. Det vil sige, at du må tage maks. 90 ECTS af en bacheloruddannelse (hvor der ikke er propædeutik) og 60 ECTS af en kandidatuddannelse via tompladsordningen.
 • Det er ikke muligt at skrive speciale via tompladsordningen.
 • Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidigt følge kurser på tompladsordningen, som er en del af heltidsuddannelsen.

Dertil gælder følgende retningslinjer

 • Der kan som udgangspunkt ikke søges kurser på tompladsordningen, som udbydes som aftenkurser på Åbent Universitet.
 • ÅU kan ikke garantere plads på kurserne, da det varierer fra semester til semester, om der er plads.
 • Hvis du søger om optagelse via tompladsordningen, kan du først forvente svar på din ansøgning kort før studiestart, idet fagets ordinære studerende først skal holdplaceres.
 • Der optages pt. ikke ansøgere på bachelordelens grundfag på følgende fag: Dansk (på de kurser, der også udbydes som aftenundervisning), Historie og Film- og Medievidenskab.

Læs mere om ansøgning og optagelse på Åbent Universitet.

Adgangskrav

 • Der gælder samme adgangskrav til kurser på tompladsordningen, som til de øvrige enkeltfag. Læs mere om adgangskrav