undervisning

Enkeltfag på Det Teologiske Fakultet

Du kan søge om optag på enkeltfag på udvalgte bachelor- og kandidatfag i tilknytning til fagområderne: 

 • Teologi
  Bibelkundskab; Almen Filosofi; Kirkehistorie; Sjælesorg; Homiletik; Religion & ret; Klodens teologi; Videnskab & tro
 • Afrikastudier
  Green Transition; Climate and Sustainability; Critical Development and Policy Planning in Africa; Religion and Popular Culture; Kiswahili language course
 • Interreligiøse islamstudier
  Islamforskningens historie, teori og metode; Islamiske grundtekster; Islamisk etik og retstradition; Sameksistens, konflikt og konfliktløsning
 • Søren Kierkegaard Forskningscenteret
  Kirkegaard's Authorship; Philosophy of Gender; Philosophy of Love; Philosophy of Mental Health; Religion in Crisis; The Good Life; The Ethical Brain; The Making of the Modern Self

  

Praktisk information

 

Adgangskrav og forkundskabskrav

Ved optagelse på bachelorkurser stilles de samme adgangskrav som ved optagelse på universitetets heltidsuddannelser, dvs. en gymnasial eksamen med Dansk A og Engelsk B. Læs mere om adgangskravene til optag på bacheloruddannelsen. Desuden kræves forkundskaber i fx latin, græsk eller hebraisk på flere bachelorkurser.

Ved optagelse på kandidatvalgfag på teologi og Afrikastudier samt kandidatfag på Interreligiøse Islamstudier er adgangskravet en professionsbachelor eller bacheloruddannelse. Optagelse på kernefagene på kandidatuddannelsen i teologi forudsætter en bacheloruddannelse i teologi. 

Begrænsede antal pladser

Vi har begrænsede antal pladser på Enkeltfag og ansøgere udvælges efter først-til-mølle princippet. For at få plads skal der være ledigt på det pågældende fag, efter at de almindelige studerende er fordelt. Fakultetet kan derfor afvise kvalificerede ansøgere, fordi holdene er fyldt op, hvis faget er nedlagt, hvis der er for få tilmeldte eller utilstrækkelige underviserressourcer.   

Ansøgning

Du kan indskrives på, hvad der svarer til halvdelen af bacheloruddannelsen (90 ECTS) og halvdelen af kandidatuddannelserne (60 ECTS, kandidatspecialet undtaget). Du kan dog indskrives på et ubegrænset antal valgfag. Heraf dog maksimalt 1 år tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema (elektronisk) om optagelse på enkeltfagskurser. Sammen med ansøgningen skal du uploade den nødvendige dokumentation for, at du lever op til adgangskrav og forkundskabskrav (eksamensbeviser i kopi). Ansøgninger, der ikke er ledsaget af denne dokumentation, betragtes som ikke modtaget. Du skal huske at vælge hold, hvis kurset har både et hold A og et hold B. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsperioden for kurser, der finder sted fra januar til juni: 1. november - 1. december
Ledige pladser kan ansøges i uge 4.

Ansøgningsperioden for kurser, der finder sted fra juli til december: 1. maj - 1. juni
Ledige pladser kan ansøges i uge 34.

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af december for forårets kurser og i løbet af juni for efterårets kurser.

Ved optag på ledige pladser kan der være forsinket adgang til undervisningsmateriale i det elektroniske læringsrum.

 

 

Litteratur, pensum og Absalon

Oversigt over pensum og litteratur bliver tilgængeligt i KU's digitale læringsplatform, Absalon. Det er underviseren på kurset, der er ansvarlig for at lægge materialet ud. Du tilgår Absalon via KUnet

Gamle kursusrum på Absalon bliver automatisk arkiveret og fremgår ikke længere af din kursusoversigt.
Forårskurser arkiveres 1. november / Efterårskurser arkiveres 1. juli. 
Hvis du skal til reeksamen eller udskudt eksamen i et kursus, og ikke længere har adgang til kursusrummet, kan du dog få adgang igen. Du kan finde dine arkiverede kursusrum på Absalon under Fag > Alle fag > Tidligere tilmeldinger. 

Undervisningsmaterialerne kan både være i digitalt format og bøger. Du kan finde de fleste bøger hos Academic Books på Søndre Campus

Københavns Universitetsbibliotek​​​​

Som studerende har du automatisk adgang til alle bibliotekets licensbelagte online-ressourcer. Du skal blot oprette dig som bruger ved Det Kgl. Bibliotek. 

Campusbibliotekerne afholder også kurser og begivenheder, som du er velkommen til at tilmelde dig. Du har fx mulighed for at deltage i onlinekurser i litteratursøgning, få hjælp til Zotero mm. Du kan desuden tilmelde dig bibliotekets Absalon-rum, hvor du har adgang til alle ressourcerne. Du kan også besøge universitetsbibliotekets filial på Søndre Campus, KUB Søndre Campus.

Du kan få faglig vejledning og låne bøger på  Det Teologiske Fakultets bibliotek  og Center for Afrikastudiers bibliotek  - begge links er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Eksamensresultater og karakterudskrift

Eksamensresultater finder du på KUnet under Selvbetjeningen. Du kan selv printe karakterudskrifter via Selvbetjeningen. Ønsker du en attesteret udskrift, skal du henvende dig til uddannelsesservice@teol.ku.dk 

Den første eksamen og antal eksamensforsøg

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen (første prøveforsøg). Det er muligt at gå til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang. Bemærk, at alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år.

Eksamen-info for valgfagskurser på teologi

Tilmelding til ekstra eksamensforsøg sker via mail til evu@teol.ku.dk Husk oplysninger om KU-brugernavn, kursusnavn samt semester for kursusafvikling.

Kurser forår & kompaktkursus i januar Kompakt-
kurser maj/juni

Kurser efterår & kompakt-
kursus i august

Tilmeldingsfrist 1. december 1. december 1. juni

Afleveringsfrist

Torsdag i uge 22 15. august Torsdag i uge 51
Tilmeldingsfrist re-eksamen Onsdag til onsdag  i uge 29-30 1. september

Onsdag til onsdag  i uge 4-5

Re-eksamen afleveringsfrist 1. september 1. oktober 1. februar
Tilmeldingsfrist for næste forsøg Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen

onsdag til onsdag
i uge 37-38

Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen
Afleveringsfrist for næste forsøg Torsdag i uge 51 Torsdag i
uge 51
Torsdag i uge 22

Eksamen-info for alle øvrige kurser
Links herunder er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Eksamen på bachelorkurser i teologi 
Eksamen på kandidatkurser i teologi -
Eksamen på Interreligiøs Islamstudier 
Eksamen på Afrikastudier -

Framelding af eksamensforsøg

Du kan framelde eksamensforsøg via mail til evu@teol.ku.dk.

Framelding af eksamensforsøg i den ordinære periode (juni og januar måned) skal ske onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen og onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen.

Eksamensopgaver afleveres i Digital Eksamen

Alle skriftlige opgaver afleveres via den digitale eksamensportal (link her), hvor du kan læse mere om Digital Eksamen på KUnet.

Skriveretningslinjer 
Links herunder er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Skriveretningslinjer for teologi, Kierkegaard, Interreligiøse Islamstuder, religion og ret 
Skriveretningslinjer for Afrikastudier 

Eksamenskrav - pensum og omfang

Eksamenskrav fremgår af studieordningerne for teologi og Interreligiøse Islamstudier  & studieordning for Afrikastudier

 

 

Deltagergebyret er på: 3.750 kr. for et 7,5 ECTS kursus og 7.500 kr. for et 15 ECTS kursus.

Faktura

Når du er blevet optaget på et kursus, vil du enten modtage en faktura i din e-boks, eller den vil blive sendt til din arbejdsgiver, hvis du har angivet dette. Hvis du ikke modtager en faktura, skal du skrive til evu@teol.ku.dk og oplyse kursustitel. 

Betalingsforhold

 • Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage. Prisen inkluderer ikke udgifter til undervisningsmaterialer. 

 • Du kan aflægge eksamen i op til et år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

 • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

 • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

 • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.
 • Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser
  • 31. juli for kompakt kurser i august

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til evu@teol.ku.dk - husk at tilføje KU-brugernavn og kursusoplysninger.

 

 

Studiekort

Bygningerne på campus er åbne til kl. 16, hvis du skal have adgang efter åbningstid, kan du bestille et studiekort. Når din betaling for enkeltfag er registreret, får du tilsendt en e-mail med login-oplysninger til KU's IT-systemer. Herefter kan du logge på KUnet, uploade et billede via punktet Selvbetjening – ID kort – Upload billede, og således bestille et studiekort.

Bemærk, at der kan gå op til 5 hverdage fra du har betalt for dit enkeltfag, indtil din betaling er registreret i vores systemer. Der går 10-15 dage fra du har bestilt dit kort, til du får en mail fra KU-IT med info om, hvor kortet skal hentes.

Har du spørgsmål vedr. IDkort, skal du lave en servicedesk sag her www.serviceportal.ku.dk, søg efter IDKORT

Har du andre problemer, kan du kontakte KU-IT Support.

IT for studerende

Som studerende på Enkeltfag er der en række forskellige IT-løsninger, som du skal bruge.  Adgang til nedenstående IT-løsninger er betinget af, at din betaling for kurset er registreret, så du dermed kan logge på KUnet.

Få hjælp til at logge på KUnet.

Hvis du oplever tekniske problemer, fx problemer med at logge ind selvom du har betalt, anbefaler vi dig at kontakte KU-IT Supporten.

KU-brugernavn

Er det første gang, du skal studere på Københavns Universitet, får du tilsendt et personligt KU-brugernavn samt PIN-kode med posten. Brugernavnet består af tre bogstaver og tre tal, fx abc123. Du skal bruge dit KU-brugernavn til at logge på KUnet.

KUnet

Som studerende får du adgang til Københavns Universitets intranet, KUnet. På KUnet finder du al relevant studieinformation under dit fags studieinformationsside. Det er også på KUnet, at du finder Selvbetjeningen, hvor du kan se din undervisnings- og eksamenstilmelding, bestille studiekort, se dine eksamensresultater m.m. Se intro til KUnet. Har du problemer med at logge på, kan du få hjælp her. 

Absalon

På Københavns Universitet bliver alle kurser oprettet i Absalon, som er KU’s virtuelle læringsmiljø. Hvert kursus har sit eget rum, et såkaldt grupperum. Her foregår kommunikationen mellem underviser og studerende. Du bliver automatisk tilmeldt det relevante grupperum.

Du får adgang til Absalon via KUnet som et link i menuen under ”Mine Systemadgange”. Du kan også få adgang til Absalon direkte via https://absalon.ku.dk, hvor du skal logge på med dit KU-brugernavn. 

KUmail

Som studerende får du din egen personlige e-mail-konto. Din personlige mailadresse, også kaldet KUmail, er dit KU-brugernavn efterfulgt af @alumni.ku.dk (fx abc123@alumni.ku.dk). Alle officielle mails fra KU bliver sendt til din KUmail, så det er vigtigt, du tjekker den jævnligt. Du får adgang til KUmail via KUnet.

Du kan læse mere om KUmail på KUnet under dit fags studieinformationsside under kategorien ”Campus og studieliv” – boksen med ”IT og support” – klik på KUmail. Her kan du også finde en vejledning til, hvordan dine KU-mails kan videresendes til din private e-mailkonto.

Skema

Efterårets kurser starter i begyndelsen af september, mens forårets kurser starter i begyndelsen af februar, enkelte kurser starter dog lidt tidligere. Du kan se tidspunkt, lokale, navn på underviser samt beskrivelse af kurset på selve kursussiden i kursusdatabasen under ”Se skema”. 

Trådløst net på Søndre Campus

På Søndre Campus kan du få adgang til Eduroam, som er et gratis, trådløst netværk, som studerende, forskere og medarbejdere på universiteter rundt om i verden og på KU har adgang til via deres bærbare computer og/eller mobiltelefon. For at få adgang til netværket Eduroam, skal du bruge dit KU-brugernavn og din adgangskode. Du kan læse mere om Eduroam på KUnet under dit fags studieinformationsside under kategorien ”Campus og studieliv” – boksen med ”IT og support” – klik på Trådløst netværk.

 

 

Adressen på Søndre Campus er: Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S. Du kan se kort over Søndre Campus her: kort over Søndre Campus (pdf), På kortet finder du vores område i bygning 6B, 7C, 8B og 9A.

Undervisningslokalet

Når du er blevet optaget på et kursus, finder du lokalenummeret i skemalinket, som du finder på kursussiden kurser.ku.dk

Lokalenummeret kan f.eks. se sådan ud: 6B.0.22. Det første tal indikerer bygning (her bygning 6B), det midterste tal indikerer etage (her stue etage), mens det sidste tal indikerer lokalenummer (her lokale 22). Er det første gang du skal til undervisning, anbefaler vi, at du kommer i god tid, da det kan tage tid at finde lokalet.

Parkering

For at kunne parkere på Søndre campus, skal du registrere din bil via dette link. Du skal have betalt kursusgebyret og dermed have en åben indskrivning på Københavns Universitet. Du skal registrere din bil hvert semester. 

Det er ”Din parkering”, som kontrollerer parkeringsområderne på Søndre Campus, og er din bil ikke registreret, risikerer du at få en bøde. Når din bil er registreret, er det gratis at parkere.

Karen Blixens Vej har to-timers-parkering, mens Njalsgade har parkometerparkering. Begge dele kontrolleres af Københavns Kommune.