Lær om kvantefysikken og om de nye kvanteteknologier

Kvantefysikken har en række paradoksale konsekvenser, som i disse år søges anvendt i særlige kvanteteknologier: kvantesensorer, kvantekryptering og kvantecomputing. Inden for disse teknologier er kvanteteknologiens anvendelsesmuligheder mange. Fx kan kvanteteknologien bruges til at foretage kraftige simuleringer, håndtere store datamængder, skabe ubrydelig kryptering, måle signaler fra kroppen og meget andet. Hvad end du ønsker at få genopfrisket din viden eller lære mere om, hvordan kvantefysikken kan udnyttes til udvikling af ny teknologi, kan et kursus styrke dine kompetencer.

Kvantemekanikkens idéer, metoder og anvendelser

Inden for efteruddannelse udbyder vi målrettede kurser, der tager udgangspunkt i den grundlæggende beskrivelse af kvantefysiske processer og præsenterer den intense forskning i nye mulige anvendelser.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for kvantefysik i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Kvantemekanik 1 (KM1)
Kurset er en første introduktion til kvantemekanik og lægger vægt på kvantefysikkens grundlæggende ideer og metoder på et elementært niveau. Vi starter med bølgefunktionens betydning og Schrödingerligningen med anvendelser og eksempler på simple modelpotentialer. Derefter videreudvikles begrebsapparatet med matrix (Dirac) notationen. Vi afslutter med en gennemgang af brintatomet og kvantiseringen af impulsmoment og spin.
Bachelor Februar 9 uger
Kvantemekanik 2 (KM2)
Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1 (KM1). De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.
Bachelor April 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i