Målgruppe

Master i Personlig Medicin er en efteruddannelse designet til medarbejdere i sundhedssektoren, Life Science-industrien og offentlige myndigheder, som ønsker at opnå nye kompetencer til at udvikle brugen af sundhedsdata og personlig medicin i deres arbejde.

Deltagerne spænder bredt og omfatter en bred gruppe af fagfolk som læger, farmaceuter, molekylærbiologer, bioanalytikere og dataloger.

Udbytte

  • Få indsigt i hvordan komplekse sundhedsdata bidrager til udviklingen af personlig medicin, og lær at strukturere, analysere og fortolke disse.
  • Forstå anvendelsen af sundhedsdata i klinisk beslutningstagning ved forebyggelse, sygdomsopsporing, diagnostik, behandling og opfølgning.
  • Tilegn dig viden om de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af et datadrevet sundhedsvæsen og få redskaber til at håndtere og formidle disse.

Fremtidens sundhedsvæsen

Udviklingen af nye sundhedsteknologier og dataanalysemetoder har øget mængden og kompleksiteten af sundhedsdata. Denne udvikling baner vejen for skræddersyet diagnosticering, behandling og forebyggelse - personlig medicin.

Personlig medicin er fremtidens game changer for forebyggelse og patientbehandling. Men det kræver nye kompetencer og samarbejder at realisere dette potentiale. Derfor har fem danske universiteter slået sig sammen om at udbyde uddannelser og kurser, der opkvalificerer fagfolk til at blive spydspidser i udviklingen af personlig medicin inden for Life Science og sundhedsvæsenet.

Opbygning

Fleksible kurser og efteruddannelse

Master i Personlig Medicin er en deltidsuddannelse, der kan gennemføres på 2 til 6 år. Uddannelsen er tilrettelagt fleksibelt, så du kan tage kurser og uddannelse parallelt med dit arbejde.

Kurserne henvender sig også til dem, der ikke ønsker at gennemføre hele uddannelsen, men blot ønsker at blive efteruddannet inden for enkelte områder. Hvis du starter med enkeltkurser, får du merit for disse hvis du senere vælge at tage hele uddannelsen.

Uddannelsens udbydes fysisk på de fem universiteter, der samarbejder om Master i Personlig Medicin. Det betyder, at undervisningen foregår i både Aalborg, Aarhus, Odense og København. Vi har arrangeret undervisningen i blokke for at minimere transporttiden. Du kan se kursets placering ved at gå ind på beskrivelsen af hvert enkelt kursus.

Tværfagligt arbejde og netværk

En af de store styrker ved Master i Personlig Medicin er det netværk, du opbygger med både undervisere og medstuderende. Du bliver undervist af førende eksperter inden for forskellige aspekter af personlig medicin, og du arbejder tæt sammen med andre studerende, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af personlig medicin.

Dette samarbejde forbereder dig til at arbejde i det multidisciplinære felt, som personlig medicin er, og skaber et netværk, der strækker sig ud over uddannelsen.

Logoer samarbejdspartnere
Masteruddannelsen udbydes i tæt samarbejde mellem fem danske universiteter, som skal styrke det nationale netværk inden for personlig medicin.

Uddannelsen

Uddannelsen består af fem obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et masterprojekt.

Der er ikke krav om at følge kurserne i en bestemt rækkefølge. Vi anbefaler dog at starte med kurset 'Basis for personlig medicin', hvor du får en introduktion til området.

Obligatoriske kurser 37,5 ECTS
Basis for personlig medicin 7,5 ECTS
Fra real-world data til personlig medicin 7,5 ECTS
Etik, ret og organisering af personlig medicin 7,5 ECTS
Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine 7,5 ECTS
Fra omics til personlig medicin 7,5 ECTS
Valgfrie kurser 10 ECTS
Bioinformatics 5 ECTS
Data Science 5 ECTS
Datadrevet personlig medicin - fra epidemiologi til patient 5 ECTS
Wet lab omics 5 ECTS
Sundhedsøkonomi og personlig medicin 5 ECTS
Masterprojekt 12,5 ECTS
Masterprojekt 12,5 ECTS

Masteruddannelsen på to år

Hvis du ønsker at blive master i personlig medicin på to år, så kan det lade sig gøre med følgende studieforløb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra undervisning i evidenskurset i personlig medicin
Få redskaber til nye sundhedsteknologier i dit arbejde

Eksamensplaner

Se detaljer om eksamen og og re-eksamen på nedenstående link.

Kurser

Klik på de enkelte kurser for at se den fulde indholdsbeskrivelse og søg om optagelse.

Undervisere og samarbejde

Logoer samarbejdspartnere
Fem danske universiteter udbyder i samarbejde masteruddannelsen i personlig medicin.

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i Personlig Medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem fem danske universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Dette samarbejde skal styrke det nationale netværk indenfor personlig medicin og fremme udviklingen på området.

Kurserne foregår på alle fem universiteter, for at sikre at undervisningen leveres af internationalt anerkendte eksperter fra forskellige forskningsmiljøer, og at den nyeste viden anvendes. 

 

 

Studieleder

Sisse Ostrowski

Sisse Rye Ostrowski

Studieleder, klinisk professor og overlæge.

 

Hør Studieleder Sisse Rye Ostrowski fortælle om uddannelsen

Testimonials

Masteren har givet mig en unik mulighed for at udvide mit faglige netværk. Vi var en del fag-nørder på holdet med mange forskellige kompetencer og erfaringer og var gode til at drage nytte af hinanden.

Louise, Bioanalytiker med specialfunktion i molekylærpatologi, dimitterede i 2023

 

 

Priser

Master i personlig medicin - hele uddannelsen:

Obligatoriske kurser (37,5 ECTS) 75.000 kr.
Valgfag (10 ECTS) 23.000-26.500 kr.
Masterprojekt (12,5 ECTS) 20.000 kr.
I alt 118.000 - 121.500 kr.

Deltagerbetalingen opdeles, så du betaler pr. semester for de kurser, du tager i det pågældende semester.

Prisen for hvert kursus kan findes i kursuspræsentationen.

Støttemuligheder

 

Hvis du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver, har du mulighed for at finansiere en del af din deltagerbetaling gennem en bruttolønsordning. En bruttolønsordning giver dig mulighed for at inkludere udgiften til deltagerbetaling som en del af din bruttoløn. Udgiften vil dermed blive trukket fra din løn, før skatterne bliver betalt.

Læs mere om Bruttolønsordningen på SKATs hjemmeside:

 

 

Du og din arbejdsplads kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis du er offentligt ansat og omfattet af en overenskomst, der har indgået aftale om kompetenceudvikling gennem en kompetencefond, f.eks.:

 

 

Der findes en række legater, som kan søges i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Vær opmærksom på, at legater til videreuddannelse er skattepligtige.

Læs mere om nogle af mulighederne her:

 

Opbyg et solidt netværk med både undervisere og medstuderende.

Ansøg

Ansøgningsperiode:

1. oktober 2024 - 1. maj 2025.

Der er lukket for modtagelsen af ansøgninger.
Du kan ansøge om optagelse igen fra 1. oktober 2024.

Optagelse

Uddannelsen byder op til 30 nye studerende velkommen hvert år, med studiestart i september.

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelse
For at søge ind på Master i Personlig Medicin, skal du skal have en kandidatgrad i sundhedsvidenskab, natur- og biovidenskab, teknik eller en anden relevant kandidatuddannelse. Du kan også søge om optagelse hvis du har en professionsbachelorgrad i bioanalytisk diagnostik.

Graden skal være opnået fra en anerkendt videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet.

Erhvervserfaring
Efter afslutning af kandidatgraden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring med fagområder hvor personlig medicin er relevant. Erhvervserfaringen kan være klinisk og laboratoriearbejde, datagenerering og -behandling, arbejde med genomiske data, samt forskning relateret til personlig medicin i forskningsmiljøer, offentlige institutioner eller private virksomheder.

Sproganbefaling
Master i Personlig Medicin undervises primært på dansk, men en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i engelsk faglitteratur og enkelte kurser er på engelsk. Du skal ikke dokumentere dine engelskkundskaber, men vi anbefaler at du mindst behersker engelsk svarende til B-niveau for gymnasiale uddannelser.

Optagelseskriterier

Hele uddannelsen
Optagelsesudvalget udvælger kvalificerede studerende baseret på en overordnet vurdering af ansøgningen, herunder adgangsgivende uddannelse, relevans af erhvervserfaring samt motivationen for at søge om optag på uddannelsen.

Enkeltkurser
Studerende indskrevet på Master i Personlig Medicin har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herefter fordeles de resterende pladser efter først-til-mølle-princippet.

Saml dokumentation til din ansøgning

 

Dit eksamensbevis inklusiv et udskrift af dine beståede kurser.

 

 

Et CV med dine relevante arbejdserfaringer, der tydeligt angiver arbejdssteder, specifikke arbejdsperioder og ansvarsområder.

 

 

Du skal udarbejde en motiveret ansøgning (1–2 sider), hvor du beskriver din motivation for at søge optagelse på Master i Personlig Medicin. Motivationen kan skrives på dansk, norsk eller svensk.

For ansøgere til enkeltkurser er en motiveret ansøgning ikke nødvendig

I den motiverede ansøgning anbefaler vi, at du:

  • Fremhæver relevante kvalifikationer og erfaringer samt relatere dem til uddannelsen.
  • Begrunder din motivation for at søge ind på uddannelsen, herunder hvad dit mål er med at tage uddannelsen.
  • Udviser forståelse for uddannelsens indhold og struktur.

 

 

 

 

 

Undervisning fra kurset Wet lab omics
Kurset Wet Lab Omics

Subscribe to our newsletter

Receive course information, calls for applications and other related news for the Master of Industrial Drug Development.

Kontakt

Optagelse og vejledning

Janni Stubkjær Rasmussen
Studiekoordinator
Tel.: +45 35 32 12 79

Master i Personlig Medicin

Efter- og videreuddannelse
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 København N. - Danmark