Bæredygtighed i minesektoren

Den grønne omstilling baner vejen for mere og mere grøn energi, men fremstillingen af genopladelige batterier til elbiler, vind- og solcelleanlæg kræver en enorm mængde råstoffer. Den stigende efterspørgsel på råstoffer kalder derfor på udvikling og nye løsninger inden for minedrift og mineralressourcers udnyttelse. Vores kurser byder på grundlæggende og specialiseret viden, der bl.a. kan give dig indblik i vigtigheden af visse kritiske metaller for grøn energiteknologi, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Forekomsten af mineraler

Undervisningen giver dig mulighed for at arbejde analytisk og praktisk med identifikation af mineraler og sten, mineralforekomster og relevante metoder i mineraludvinding. Derudover kan du få genopfrisket din viden om pladetektonik, bjergarter og aflejringsmiljøer.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for minedrift i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Mineralogi - anvendelsen af mineraler til at forstå geologiske miljøer og naturressourcer
Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske, krystallografiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters petrologi inklusiv en introduktion til termodynamik og fasediagrammer.
Bachelor November 9 uger
Mineral Resources
This course gives an introduction to economic geology with an emphasis on the geological processes and the specific mechanisms that lead to the formation of metal and mineral deposits, which are crucial for modern society. 
Kandidat April 9 uger
Planet Earth
Kurset giver en introduktion til geologiske materialer og processer, som har dannet vores planet fra ca. 4,6 milliarder år siden frem til i dag. Kurset er et relevant fag for alle med en interesse i geoscience og naturen omkring os. Under kurset er der en 3-dages ekskursion til Bornholm for i felten at introducere begreber og observationsmetoder, der behandles i kurset.
Bachelor September 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i