Naturen som ressource for styrkelse af fysisk, mental og social sundhed

Forskning viser, at naturen er en vigtig ressource ift. menneskers sundhed og trivsel. Med et kursus i Naturbaseret Rehabilitering får du indsigt i, hvordan naturmiljøer kan fremme sundhed, og hvordan du anvender naturmiljøer til sundhedsfremme for en specifik målgruppe. Du kan også få analyseværktøjer inden for design af naturmiljøer, der kan gøre dig i stand til at forstå, hvordan naturen og terapihaver kan anvendes til at fremme fysisk, mental og social sundhed.

Bæredygtighed og rehabilitering

Få også den nyeste viden om, hvordan man som individ og samfund kan bidrage til bæredygtige løsninger nu og i fremtiden og lær indgående om FN’s verdensmål, såsom delmål 3 “Sundhed og trivsel”. Netop dette delmål står helt centralt ift. at forstå, hvordan naturen både kan indgå som ramme og medspiller i rehabiliteringen af borgere. Du kan også blive kvalificeret til at gennemføre basale friluftsaktiviteter med et socialt og pædagogisk formål.

Uddannelser

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for naturbaseret terapi i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Modul 1: Mennesket i landskabet – sundhed, natur og bæredygtighed
Kurset tager afsæt i FN's verdensmål og arbejder med helt de aktuelle samfundsudfordringer, hvor menneskers forhold til, og påvirkning af klimaet, sundhedstilstand og fødevareproduktion i stigende grad kræver vores opmærksomhed. På kurset arbejdes med forståelser for, hvordan man som individ og samfund kan bidrage til bæredygtige løsninger nu og i fremtiden.
Master September 15 uger
Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme
Kurset giver den studerende viden om relevante teorier, forskning og metoder, i relation til hvordan naturmiljøer kan fremme sundhed samt integreres i behandling. Den studerende får færdigheder i at anvende denne viden, i samspil med sine fagprofessionelle erfaringer. Kurset introducerer endvidere til analyseværktøjer indenfor Health Design mht. at forstå, hvordan naturmiljøer og terapihaver kan indrettes til at fremme fysisk, mental og social sundhed.
Master Februar 9 uger
Modul 3: Naturen som træningsmiljø, uderehabilitering og friluftsaktiviteter
Kurset har fokus på, hvordan naturmiljøer kan indgå i rehabiliteringen af borgere som led i genoptræning efter sygdom eller svækkelse (ude-rehabilitering). Denne del af masteruddannelsen har en særlig praksisrelation, hvor der arbejdes med grundlæggende træningselementer som styrke- og konditionstræning, balancetræning samt funktionsrettet træning i naturmiljøer.
Master April 8 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i