Brug satellitteknologi til at afkode verden

Remote sensing giver nye muligheder for at se og afkode verden. En stigende mængde af data fra jordobservations-satellitter er i dag frit tilgængeligt. Dataene åbner for forbedret dynamisk kortlægning af arealanvendelse, og viden om, hvordan klimaforandringer påvirker økosystemer.

Brugen af satellitteknologi giver fx mulighed for arbejde med afgrødeovervågning og generelle tematikker omkring klimatilpasning.

Remote sensing til naturressourcer, arealanvendelse og klimatilpasninger

Hvad enten du arbejder med kortlægning af naturressourcer, arealanvendelse eller klimatilpasninger, kan du med kurser i remote sensning blive i stand til bruge de frit tilgængelige jordobservationsdata.

Kurserne går fra introduktion til at indhente og håndtere data, brug af relevante data og software og basal billedbehandling over analyser af state-of-the-art remote sensing systemer med afsæt i forskningsbaserede metoder og analyser. 

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for remote sensing i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer
Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer.
Bachelor Februar 9 uger
Remote Sensing of the Bio-Geosphere
This competence-line course teaches state-of the art research of global scale Earth Observation (EO) of our changing bio-geosphere.
Kandidat September 9 uger
Remote Sensing in Land Science Studies
Mapping Land-Use Land-Cover Change (LULCC) with satellite remote sensing provides a reference for understanding the trajectories, patterns, drivers, and consequences of land-cover change.
Kandidat Februar 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i