Beslutninger af høj kvalitet kræver statistik af høj kvalitet

I arbejdet med statistiske metoder er det vigtigt at være opdateret på metodernes fordele og ulemper samt eksistensen af nye metoder. Uanset om du beskæftiger dig med lægevidenskab, naturvidenskab eller samfundsvidenskab kan efteruddannelse i statistik styrke dine evner til at analysere data fra dit fagområde og få mere ud af data.

Opdag nye måder at anvende statistik på

Undervisningen stiller skarpt på, hvordan statistiske modeller kan anvendes til at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål samt kvantificere usikkerheder om konklusionerne. Du kan fx lære mere om forsøgsplanlægning eller brugen af Bayesiansk statistik, der bl.a. kan medvirke til, at det på sigt bliver muligt at teste nye lægemidler på færre patienter.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for statistik i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Matematisk analyse og sandsynlighedsteori i datalogi (MASD)
Kurset giver en introduktion til analyse i en og flere variabler. Kurset giver derudover en introduktion til sandsynlighedsteori. De studerende vil bl.a. få færdigheder i at udføre numeriske beregninger samt at visualisere funktioner, billeder og beregningsresultater, bevise sætninger og matematiske påstande, differentiere og udføre elementære sandsynlighedsberegninger.
Bachelor September 9 uger
Applied Statistics: From Data to Results
The course will give the student an introduction to and a basic knowledge of statistics and data analysis. The focus will be on the application of statistics and thus proofs are omitted, while examples and use of computers take their place. For this reason, programming plays a central role and is an essential requirement. The course can be applied for through 'Finanskompetencepuljen' if you are employed in a company covered by a collective agreement between FA and the Financial Services Union.
Kandidat November 9 uger
Grundlæggende statistik (StatG)
Den studerende vil få viden om deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøver, hypotesetests, korrelation og regressioner. Den studerende vil desuden få færdigheder i at udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af Excel og udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner. Endelig vil den studerende kunne vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata. 
Bachelor November 9 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i