Bæredygtig forvaltning af træer og skov for kulstofbinding og biodiversitet

Træer og skove spiller en vigtig rolle for en bæredygtig udvikling af samfundet i en tid, hvor klima og biodiversitet er væsentlige dagsordner. Dette gælder også i byerne, hvor de er med til at skabe de fysiske rammer omkring bylivet. Med afsæt i aktuelle forskningsresultater vil du få styrket din viden om dyrkning og forvaltning af skov samt etablering og drift af bytræer.

Træers rolle i fremtiden

I fremtiden kan træer få mange flere funktioner, end de har i dag. Du kan få helt ny viden om potentialet for skovhaver og urban gardening, der er en ny dyrkningsform, hvor privatpersoner selv anlægger nyttehaver i byer. Lær også om skovlandbrug, der kan være med til at bane vejen for et mere klimavenligt landbrug, og de overordnede muligheder og begrænsninger ved afgrøde- og skovbrugstræer.

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere.

Det giver jer adgang til den nyeste forskning inden for træ i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og KU’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb. Det kan være et forløb inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.

Kontakt os for at høre nærmere:

Chef for efter- og videreuddannelse:
Sanne Juul Nielsen
sjn@science.ku.dk 
Mob: 93 56 50 11

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Træer og buske
På klasseniveau analyseres et antal familier, slægter og arter grundigt i fællesskab (fællespensum). I grupper eller individuelt specialiserer gruppen/den studerende sig i et antal plantefamilier og erhverver sig et dybdegående botanisk og økologisk kendskab til specialets familier, slægter og arter.
Bachelor April 9 uger
Agroforestry
The objective of the course is to provide students an insight into the overall options, limitations and constraints pertaining to sustainability of small complex production systems with a large tree component under a wide range of conditions, with particular emphasis on the tropics.
Kandidat November 9 uger
Skovdyrkning
I kurset vil den studerende lære om etablering af bevoksninger i skov og på åbent land, kultur- og bevoksningspleje, tilvækst, hugst, træets udnyttelse, driftsformer og skovøkonomi.
Professionsbachelor Februar 18 uger

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i