Generelt om sidefag

Uanset hvilket sidefag, du ønsker at læse, er der en række generelle forhold, som er relevante for dig at vide.

Du kan desuden læse om ansøgning og optagelse generelt på Åbent Universitet, og se det aktuelle kursusudbud her.

 

Adgangskravene til et gymnasierettet sidefag på Københavns Universitet er de samme som til den bacheloruddannelse, sidefaget lægger sig op ad. Det betyder, at du skal leve op til de adgangskrav, som findes på de enkelte uddannelser: https://hum.ku.dk/uddannelser/bastudier/.

På nogle sidefag vil der være specifikke adgangskrav, fx krav om et bestemt sprog på gymnasialt A-niveau. Du behøver ikke et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget på sidefagskurserne. 

For at læse et helt gymnasierettet sidefag, skal du også have en kandidatgrad i forvejen. Du kan godt optages på kurserne, som udgør bachelordelen af sidefaget, selvom du ikke har en kandidatgrad, men du kan ikke optages på kandidatkurserne. 

 

 

De fleste sidefag består af 90 ECTS-point med 45 ECTS på bachelorniveau og 45 ECTS på kandidatniveau. Præcis hvor mange ECTS-point, du skal tage, afhænger dog af det enkelte sidefag og af hvilken kandidatuddannelse, du har.

Propædeutik: Udover de 90 ECTS, indeholder nogle sidefag 30 eller 60 ECTS propædeutik (forberedende sprogkursus). 

Sidefagsforlængelse: For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med yderligere 30 ECTS. 

Progression: Generelt skal bachelordelen af et sidefag (inkl. evt. propædeutik) være bestået, før man kan tage kurser på kandidatdelen. Eventuelle progressionskrav findes i studieordningerne. På enkelte sidefag kan der være faglige anbefalinger til at tage nogle kurser i en bestemt rækkefølge. Dette vil fremgå af de enkelte sidefagssider.

Læs mere om kurserne under det enkelte sidefag.

 

 

Når du læser et sidefag, er det vigtigt at kende den relevante studieordning, så du bliver tilmeldt de rigtige kurser og eksamensaktiviteter i forhold til, hvad du ønsker at opnå med kurserne.

I studieordningen kan du bl.a. få et overblik over sidefagets moduler, læse om de faglige mål og orientere dig om eksamensbestemmelserne. Du finder studieordningerne på Humanistisk Fakultets hjemmeside - vælg den eller de ordninger, der findes under "BA-sidefag" og "KA-sidefag". Find din studieordning

Hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning, der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte os.

 

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af de kurser, der indgår i det pågældende sidefag. I så fald har du mulighed for at søge merit.

Det er studienævnet på det institut, som udbyder sidefaget, der foretager afgørelser om merit. Derfor er det også instituttet, du skal skrive til, hvis du vil søge.

Bemærk at du som udgangspunkt først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.