Humanistiske gymnasiesidefag

Hvis du er kandidat og ønsker at undervise i gymnasiet, eller du allerede er gymnasielærer og ønsker at supplere med endnu et fag, kan du tage de nødvendige kurser som enkeltfag via Åbent Universitet.

Et typisk sidefag på Humaniora består af 90 ECTS plus evt. sidefagsforlængelse på 30 ECTS. Hvor mange ECTS-point du skal tage, afhænger af det enkelte sidefag og af hvilken kandidatuddannelse, du har.

Find de enkelte sidefag på Humaniora herunder og læs mere om adgangskrav, opbygning mm. under Generelt om sidefag.

 

 

 

 

 

 

Undervisningskompetence

For at få undervisningskompetence i gymnasieskolen skal man som udgangspunkt have både faglig og pædagogisk kompetence. Åbent Universitet vejleder ikke om pædagogikum og kan heller ikke vurdere, hvilke kurser du evt. mangler for at opnå faglig kompetence i et fag. Det er rektor, som i forbindelse med ansættelse på baggrund af gældende regler, vurderer og beslutter, om en kandidat har de nødvendige faglige kompetencer.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du opnår undervisningskompetence i et givent fag, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne hos Børne- og Undervisningsministeriet og/eller kontakter den pågældende fagkonsulent.