Tysk sprog og kultur

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i tysk udbydes som en kombination af aften-/weekendkurser og dagkurser via tompladsordningen. 

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i tysk

SIdefaget i tysk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg.

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

  • Tysk sprog og tekst (15 ECTS)
  • Sproglig analyse og oversættelse (15 ECTS)
  • Tysk historie og litteraturhistorie (15 ECTS)

 

 

  • Litteratur- og historievidenskabelig praksis (15 ECTS)
  • Tyskfagligt emne (10 ECTS)
    • Skriftlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS)
    • Mundtlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS)
  • Frit emne 1 (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Find et kursus