Retorik

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i retorik udbydes kun via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. 

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i retorik

SIdefaget i retorik består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg.

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS)
  • Mundtlig retorik og rådgivning (15 ECTS)
  • Retorisk skrivning, sprog og stil (15 ECTS)

 

 

  • Den retoriske tradition (15 ECTS)
  • Moderne teoretiske og metodiske perspektiver (15 ECTS)
  • Debatkultur og retorisk medborgerskab (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Find et kursus