Spansk sprog og kultur

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i spansk udbydes primært via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. 

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i spansk

SIdefaget i spansk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg.

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

  • Spansk sprog og tekst (15 ECTS)
  • Spansk grammatik og tekst (15 ECTS)
  • Kultur 2: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)

 

 

  • Kultur 3: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)
  • Kommunikation og formidling (10 ECTS)
    • Skriftlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)
    • Mundtlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)
  • Frit emne 1 (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Find et kursus