Sidefag på Åbent Universitet

Når du læser et gymnasiesidefag på Åbent Universitet, bliver du indskrevet som enkeltfagsstuderende. Det betyder, at du ikke bliver indskrevet på en hel sidefagsuddannelse, men at du optages på enkeltstående kurser.

 

Du kan læse på deltid ved siden af dit arbejde, dvs. 15 ECTS pr. semester. Skal du læse 90 ECTS, vil det således typisk tage minimum 1,5 år at tage sidefaget. Det er også muligt, hvis du ønsker, at læse flere kurser på et enkelt semester. Læser du 30 ECTS svarer det til arbejdsbelastningen for fuldtidsstuderende. 

Pauser og nye studieordninger

Du kan også holde pause i dine studier, hvis du fx ikke har mulighed for at tage kurser i et givent semester. Bemærk dog at kursusudbuddet oftest følger et mønster, hvor et specifikt kursus sædvanligvis udbydes i enten efterårs- eller forårssemestret. Det betyder, at du kan opleve, at der ikke er et relevant kursus for dig i det pågældende semester.

Du skal også være opmærksom på, at der jævnligt kommer nye studieordninger på uddannelserne. Hvis du holder mange pauser og er længe undervejs, kan du derfor risikere at lide merittab. Det betyder, at beståede eksaminer ikke kan bruges på den nyeste studieordning. Begge disse forhold kan være relevante at medtænke, hvis du planlægger dit studieforløb frem i tiden.

Vigtigt: Åbent Universitet vejleder og hjælper gerne med et studieforløb, men refunderer ikke deltagergebyr for tidligere kurser, som eventuelt ikke kan meritoverføres eller bruges på nyeste studieordning.

 

 

Kurserne, som indgår i sidefaget, udbydes enten som aften-/weekendkurser (herunder fjernundervisning) eller som dagkurser via tompladsordningen, dvs. undervisning i dagtimerne sammen med fagets fuldtidsstuderende. Det er forskelligt på sidefagene, om kurserne udbydes som aftenkursus eller via tompladsordningen. Det kan også være en kombination af begge.

Hvis et kursus er udbudt som aftenundervisning, kan man som udgangspunkt ikke komme på det tilsvarende dagkursus, og man kan kun optages, såfremt der er ledige pladser blandt de ordinære studerende. Læs mere om generelle regler for tompladsordningen.

På de enkelte sidefagssider kan du læse, hvordan kurserne sædvanligvis udbydes.

 

 

Kurserne udbydes som enkeltfag, og følger således prissætningen for denne uddannelsetype. Se aktuel prisoversigt.

Du betaler ikke for alle dine kurser på én gang, men alene for det/de kurser, du optages på hvert semester. 

 

 

Du kan se det aktuelle kursusudbud her, hvor der også er links til ansøgningsskemaerne.

Hvis du har problemer med at finde de rigtige kurser, kan du altid kontakte os.

 


Du kan læse om adgangskrav, opbygning mm. under Generelt om sidefag.