Åbent Universitet (Open University) på SAMF

Hvad er Åbent Universitet?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet giver dig mulighed for at læse enkeltfag som passer til dine behov og dermed få opgraderet eller udvidet din viden. Det er frivilligt, om du ønsker at afslutte kurserne med eksamen.

Du kan følge enkelte kurser i en uddannelse eller afgrænsede dele af en uddannelse, men det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under Åbent Universitet. Ligeledes er det ikke muligt at skrive et kandidatspeciale som enkeltfagsstuderende. Under Åbent Universitet kan du læse op til:

 • 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse
 • 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse

Vær opmærksom på, at mange af institutternes kurser under Åbent Universitet udbydes efter den såkaldte tompladsordning. Ordningen går ud på, at udefrakommende studerende kan få en plads på et hold, såfremt der er ledige pladser, når de ordinære studerende har fået tildelt pladser. Betalingsstuderende på tompladsordning får derfor først plads lige før kursusstart. Det fremgår af de enkelte fagbeskrivelser, hvorvidt faget udbydes efter tompladsordningen.

BEMÆRK: Hvis du er i gang med at læse en heltidsuddannelse på universitetsniveau, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at følge fag under Åbent Universitet, som udgør en del af dit heltidsstudie.

Kurserne under Åbent Universitet udbydes efter reglerne i Bekendtgørelse 2272 af 1. december 2021 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder følgende institutter kurser under Åbent Universitet:

 • Institut for Psykologi
 • Økonomisk Institut
 • Institut for Statskundskab

 

For at følge kurser under Åbent Universitet, skal man opfylde de samme adgangskrav til fagelementer på bachelorniveau, som det ordinære universitet. Læs mere om adgangskravene her.

Optagelsen forudsætter, at man har bestået en gymnasial uddannelse, det vil sige én af følgende:

Studentereksamen

Højere forberedelseseksamen (hf)

Højere handelseksamen (hhx)

Højere teknisk eksamen (htx)

Studentereksaminer fra andre EU- og EØS lande

Hvert udbydende har desuden have nogle uddannelsesspecifikke adgangskrav som man skal opfylde for at blive optaget på kurserne.

Læs mere om de specifikke adgangskrav under det udbydende institut.

 

 

 • Forårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. november. Deadline for ansøgning: 1. december

 • Sommerskoler:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. april. Deadline for ansøgning: 1. maj

 • Efterårssemesteret:
  • Ansøgningsrunden åbner 1. maj.Deadline for ansøgning: 1. juni. 

 

 

Du søger om optagelse på kurser ved at udfylde ansøgningsskemaet. Du finder link til ansøgningsskemaet længere nede på denne side.

Du bedes udfylde ét skema pr. kursus, du ønsker at søge om optagelse på. Hvis du ønsker at søge om optagelse på flere kurser, kan du angive prioriteringen at kurserne i kommentarfeltet.

I vores quick-guide til ansøgningsportalen kan du se, hvordan du hurtigst og lettest opretter en ansøgning, og søger om optagelse på kurser ved Åbent Universitet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Se vores quick-guide til ansøgningsportalen i næste fane. 

Du kan også finde en mere detaljeret brugervejledning lige her.

Gå til ansøgningsportalen

(Bemærk at ansøgningsskemaet kun er aktivt i ansøgningsperioderne)

 

 

Denne vejledning for ansøgning til efter-og videreuddannelseskurser beskriver, hvordan du hurtigst og lettest muligt opretter en ansøgning til Åbent Universitet på KU.

Log på ansøgningsportalen

 1. Find linket til den digitale ansøgningsportal på fakultets hjemmeside.
 2. Vælg hvordan du vil logge ind:
  1. Log ind med WAYF-login: hvis du allerede har et WAYF-login (hvis du er studerende på et dansk universitet). Læs hvordan du gør her.
  2. Log ind med MitID/NemID: Læs hvordan du gør her.
  3. Log ind som selvoprettet bruger: hvis du tidligere har oprettet en brugerprofil på Ansøgningsportalen.
  4. Opret mig som bruger: hvis du ikke kan benytte en af ovenstående login-metoder. Læs hvordan du gør her.

Opret en ansøgning

 1. Klik på fanebladet ”Opret ansøgning”. Vælg ”Københavns Universitet” som institution og ”Tomplads” som uddannelsestype. (BEMÆRK: Du skal vælge "Tomplads" også selv om du skal søge enkeltfag). Klik ”Søg”.
 2. Find ansøgningsskemaer under fanen ”Uddannelsesnavn” Vælg ”Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Enkeltfag – ÅU” på listen og sæt et hak i boksen yderst til venstre. Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” lige over listen.
 3. Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” på det næste skærmbillede igen.
  Bemærk: Hvis det udbydende fakultet eller kursustype ikke fremgår på listen, kan det skyldes at ansøgningsperioden er lukket eller at du skal sende din ansøgning på en anden måde end via KU’s ansøgningsportal. Læs mere på fakultets hjemmeside.

Indhent dine data fra universitetets database

 1. Hvis du har læst på et dansk universitet, kan du sandsynligvis indhente data om din uddannelsesbaggrund. Læs mere om dataudveksling her.
  Hvis du ikke har læst på et dansk universitet, så spring denne side over.
  Bemærk: Indhentning af data forudsætter at der kan etableres forbindelse til universitetets database. Hvis indhentningen fejler, kan du uploade en karakterudskrift ved trinnet ”Krav og forudsætninger”, hvis du har et klar.

Udfyld resten af ansøgningen og indsend den

 1. Klik dig videre med knappen ”Næste” eller klik direkte på hvert enkelt trin.
 2. På trinnet ”Person” indtaster du dit telefonnummer.
 3. På trinnet ”Søgt uddannelse/kursus” skal du indtaste kursusnavn og kursuskode (du finder oplysningerne i kursusbeskrivelsen på Efter- og videreuddannelse). Vælg desuden niveau og eksamensform.
 4. På trinnet ”Krav og forudsætninger” skal du læse vejledningsteksten og derefter vedhæfte relevant dokumentation. Du kan læse om adgangskrav på her.
 5. På trinnet ”Betaling” skal du indtaste betalingsoplysninger.
  • Hvis du vælger ”Firma” skal du indtaste firmaets betalingsoplysninger.
  • Hvis du vælger faktura til ”Privat” – vil du modtage en faktura i din digitale postkasse (medmindre du er fritaget fra digital post).

Bemærk: Fakturaen sendes når ansøgningen er færdigbehandlet.

 1. Har du eventuelle kommentarer til din ansøgning kan du skrive dem i kommentarfeltet.
 2. Klik ”Næste”, til du er på trinnet ”Send ansøgning”.
 3. Klik på knappen ”Bekræft ansøgning”. Først derefter er din ansøgning færdig og sendt ind.

Find status og svar på din ansøgning

 • Når din ansøgning er modtaget, vil du modtage en kvitteringsbesked fra portalen.
  VIGTIGT! Det er vigtigt at du kontrollerer at du har modtaget kvitteringen i din registrerede mailadresse. Beskeden kan være blokeret af dit spamfilter - afsenderen er no-reply@ufm.dk.
  Det er vigtigt fordi du kan modtage besked om at der mangler dokumentation i din ansøgning. Hvis du overser en besked fra ansøgningsportalen, vil vi vil ikke kunne behandle din ansøgning.
 • Svaret på din ansøgning vil blive givet som besked i portalen.
 • Du skal følge med i din ansøgnings status i ansøgningsportalen. Du kan tjekke ansøgningens status ved at logge ind på portalen her.

 

Find flere vejledninger til Ansøgningsportalen

Har du brug for hjælp til at oprette en ansøgning kan du finde flere detaljerede vejledninger på Brugervejledning – Københavns Universitet.

Har du brug for hjælp til at følge status på din indsendte ansøgning er der vejledning på Ansøgningsportalen.

 

 

Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfristen. Vi forsøger at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, men der kan gå 6 uger fra ansøgningsfristen er udløbet, til du modtager svar på din ansøgning.

Alle pladser fordeles efter lodtrækning.

 

 

På Åbent Universitet deltager du i eksamen på lige fod med vores fuldtidsstuderende. Du har ret til 3 eksamensforsøg i forlængelse af hinanden, og du bør sætte dig ind i alle regler og formalia vedrørende eksamen, inden du går i gang med dit semester.

Bemærk, at man kun har 2 eksamensforsøg på Institut for Statskundskab

Du bliver automatisk tilmeldt dit første eksamensforsøg.

Hvis du bliver syg til eksamen, skal du hurtigst muligt melde dig syg på dagen, ved at skrive til openuniversity@samf.ku.dk og indsende en lægeerklæring senest en uge efter eksamen. Lægeerklæringen skal gælde for det tidspunkt, eksamen afholdes på. Hvis man kan dokumentere sin sygdom med en lægeerklæring, bruger man ikke et af sine prøveforsøg.

Hvis du vil tilmeldes 2. og 3. prøveforsøg i efterfølgende semestre, skal du overholde følgende tilmeldingsfrister:

Vintereksamen: senest 1. september 
Sommereksamen: senest 1. marts

Du tilmelder dig ved at sende en mail til openuniversity@samf.ku.dk inden for deadline.

I mailen skal du oplyse:

 • Navn
 • KU brugernavn
 • Kursustitel

Tilmelder du dig ikke inden for fristen, kan du ikke deltage i eksamen.

I forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg har du ikke ret til at modtage undervisning igen, da din betaling kun inkluderer 1 undervisningsforløb. Ønsker du at følge undervisningen igen, skal du betale for et nyt kursus. Du har dog mulighed for gratis at blive tilmeldt kursusrummet i Absalon - og forelæsningerne er offentlige.

4. eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette. Derudover skal du betale en ny kursusafgift.

 

 

 

 

Når du har bestået dit kursus, skal du selv bestille et karakterbevis - du modtager det ikke automatisk med posten.

Du kan bestille et karakterbevis ved at kontakte SAMF Studenterservice.

 

 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke kurser der er åbne for studerende under Åbent Universitet. 

I vores kursusdatabase kan du under fanen "Education" eller "Sign up" se om kurset udbydes via Åbent Univesitet.

Du kan desuden læse mere under de specifikke uddannelser i fanerne herunder.

 

 

Åbent Universitet ved Institut for Psykologi udbyder en række kurser fra tilvalgsuddannelsen.

Bortset fra Socialpsykologi og Personlighedspsykologi, som  har undervisning fra kl. 17-20, følger undervisningen den ordinære undervisningsplan og vil derfor ligge i dagtimerne og ofte over flere dage.

Vedrørende supplering:

Fra 1. september 2016 må der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse i vurderingen af dit adgangsgrundlag til den kandidatuddannelse, som du søger om optagelse på. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage suppleringskurser for at opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på psykologistudiet.

 Kursusudbud:

På Institut for Psykologi er følgende kurser åbne for studerende via Åbent Universitet.

Efterårssemesteret:

BA-kurser:

Socialpsykologi ÅU (APSÅ21001U) – udbydes via udbudsordningen (15 ECTS) Mandag 17-20, lokale CSS 7.0.28

Social Psychology Theory and Methods (15 ECTS)

Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori (7,5 ECTS)

Statistik og kvantitative forskningsdesign I (7,5 ECTS)

Kognitionspsykologi (15 ECTS)

Klinisk Psykologi I (7,5 ECTS)

Kvalitative metoder og forskningsdesign (7,5 ECTS)

Arbejds- og organisationspsykologi (15 ECTS)

KA-kurser:

Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Arbejds- og organisationspsykologi - Seminarhold (7,5 ECTS)

Klinisk psykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Social udviklings- og integrationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Social udviklings- og integrationspsykologi - Seminarhold (7,5 ECTS)

Forårssemesteret:

BA-kurser:

Personlighedspsykologi ÅU (APSÅ21004U) - udbydes via udbudsordningen (15 ECTS) Mandag 17-20, lokale CSS.2.1.18

Biological Psychology and Neuropsychology (7,5 ECTS)

Statistik og kvantitative forskningsdesign II (7,5 ECTS)

Udviklingspsykologi (15 ECTS)

Klinisk Psykologi II (7,5 ECTS)

Pædagogisk Psykologi (7,5 ECTS)

Psykologiformidling (7,5 ECTS

KA-kurser:

Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Arbejds- og organisationspsykologi - Seminarhold (7,5 ECTS)

Klinisk psykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Social udviklings- og integrationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS)

Social udviklings- og integrationspsykologi - Seminarhold (7,5 ECTS)

Du kan finde undervisningsplan for det gældende semesters kurser lige her.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

Specifikke adgangskrav ved Institut for Psykologi:

Adgangskrav - kandidatniveau

Optagelse på kurser på kandidatniveau forudsætter, at ansøgeren har en færdig bacheloruddannelse.

Udenlandske ansøgere

Udover de nævnte adgangskrav skal udenlandske ansøgere have bestået "Studieprøven i dansk for voksne udlændinge" inden optagelsen. Dette gælder dog ikke for nordiske statsborgere.

Anbefalede forudsætninger

Inden du tilmelder dig anbefales på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vores kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Det anbefales generelt at have stor rutine i at læse faglitteratur på især engelsk, da en stor del af den benyttede litteratur på universitetet kun findes på dette sprog.

 

Ved Økonomisk Institut kan du vælge mellem alle vores bachelor- og kandidatkurser kurser  - også sommerskoler. Der er tale om forskningsbaseret efter-videreuddannelse på højt akademisk niveau.

Du skal læse kursusbeskrivelserne grundigt og gøre dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vores kurser kræver generelt gode færdigheder inden for matematik, mikro og makro.

Se vores kursusudbud i vores kursusdatabase - kurser.ku.dk

Specifikke adgangskrav ved Økonomisk Institut:

Du skal som udgangspunkt leve op til Økonomistudiets generelle adgangskrav. Du kan dog søge dispensation fra adgangskravene, hvis du mener, at du har de nødvendige kvalifikationer for at kunne gennemføre et givent kursus.

De generelle adgangskrav for optagelse på bacheloruddannelsen i Økonomi er en afsluttet gymnasial uddannelse med følgende niveauer:

 • Adgangsgivende eksamen* med mindst 6,0 i gennemsnit.
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Det er muligt at dispensere fra adgangskravene ud fra en konkret vurdering af din uddannelsesbaggrund og/eller erhvervserfaring.

Hvis du har en længerevarende uddannelse inden for økonomi, business og andre samfundsrelaterede uddannelser, antager vi, at du opfylder adgangskravene. Du skal derfor kun sende dokumentation for gennemført videregående uddannelse. 

Har du en anden uddannelsesbaggrund end beskrevet ovenfor, skal du som udgangspunkt opfylde de formelle adgangskrav. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at vedlægge en velbegrundet ansøgning om dispensation.

 

 

Institut for Statskundskab udbyder en række kurser under Åbent Universitet.

I vores kursusdatabase kan du under fanen "Education" eller "Sign up" se om kurset udbydes til studerende under Åbent Universitet.

Specifikke adgangskrav ved Institut for Statskundskab:

En forudsætning for optagelse på Statskundskab er, at man har dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B i sin gymnasiale uddannelse. Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Matematik på B-niveau er en forudsætning for at følge Metode 1, Metode 2, Metode 3, Økonomi 1 og Økonomi 2. Der kan ikke søges om dispensation fra dette krav.

Adgangskrav - kurser på kandidatniveau

Optagelse på kurser på kandidatniveau forudsætter en bestået bacheloruddannelse eller har tilsvarende dokumenterede forudsætninger.

 

Pris

Herunder kan du læse mere om, hvad prisen inkluderer samt betaling, refundering og afmelding.

 

 

For danske statsborgere er prisen 800,- kr. pr. ECTS point.

Eksempel:

Deltagergebyret for et fag af 7,5 ECTS vil være 6.000 kr.

 

 

 • Hvis du er EU/EØS-statsborger eller har en dansk opholdstilladelse "givet med henblik på varigt ophold" er prisen 800,- kr. pr. ECTS point.

 • Hvis du har statsborgerskab i et land uden for  EU/EØS er prisen 1260,- kr. pr. ECTS point.
Personer fra lande uden for EU og EØS

Læs mere om andre regler, der gør sig gældende mht. betaling for personer fra lande uden for EU og EØS.

 

 

Når din ansøgning er blevet behandlet, sender vi dig en afgørelse på din ansøgning, og en faktura.

Hvis du gerne vil kunne følge med i kurset fra start, er det vigtigt, at du betaler fakturaen hurtigst muligt. Først når din betaling er registreret, får du endelig adgang til kursusinformationer og pensum.

 

 

For Åbent Universitet på Økonomisk Institut og Institut for Psykologi inkluderer prisen:

 • Undervisningsdeltagelse i det pågældende kursus i tilmeldte semester
 • Tre eksamensforsøg: Eksamen samt reeksamen i den eksamenstermin, der ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen, samt ét eksamensforsøg i næstfølgende eksamenstermin.

For Åbent Universitet på Institut for Statskundskab inkluderer prisen:

 • Undervisningsdeltagelse i det pågældende kursus i tilmeldte semester
 • To eksamensforsøg i den eksamenstermin, der ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Prisen inkluderer ikke undervisningsmaterialer. Disse anskaffes og betales af den studerende selv.

 

 

Ja, hvis du afmelder inden semesterstart. Når semesteret først er gået i gang, er det ikke længere muligt at få refunderet kursusafgiften. Der gælder følgende deadlines for afmelding:

 • Forårssemester: 15. januar
 • Efterårssemester: 15. august
 • Sommerskoler: 1. juli

Der kan dog ydes refusion i forbindelse med sygdom frem til 14 dage efter semesterstart ved fremvisning af lægeerklæring. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet sit kursusgebyr.

 

 

Har du spørgsmål vedrørende ansøgnings-procedure, priser mm. kan du skrive til os på mail til openuniversity@samf.ku.dk

Har du vejledningsspørgsmål kan du kontakte Studievejledningen via mail: studievejledning@samf.ku.dk eller telefon: 35 32 46 00