Barsel

Som studerende på Åbent Universitet kan du søge om orlov på grund af barsel, hvis du er indskrevet på en studieordning. Det er udelukkende studerende på DAV-uddannelsen og masteruddannelser, som er indskrevet på en studieordning. Hvis du er masterstuderende kan du yderligere meddele barsel.

Enkeltfagsstuderende (f.eks. sidefagsstuderende) er ikke indskrevet på en studieordning, men indskrives på enkelte studieelementer for ét semester ad gangen, og kan ikke meddele barsel eller søge om orlov på grund af barsel.

Orlov på grund af barsel eller meddelelse af barsel

Der er forskel på at holde orlov på grund af barsel og at meddele barsel.

 

Hvis du som master- eller DAV-studerende på Åbent Universitet ønsker at holde orlov på grund af barsel, kan du:

 • Ikke være studieaktiv. Det betyder at du ikke må deltage i undervisning, eksamen eller få vejledning
 • Få ekstra studietid (svarende til de måneder, du er på barsel)
 • Deltagerbetalingen vil følge barslen, dvs. hvis du går på barsel i 12 måneder, vil du få yderligere et år til at aflægge eksamen på baggrund af din deltagerbetaling (læs om betalingsforhold her)
 • Hvis du har betalt for et eller flere kurser i det semester, du går på orlov på grund af barsel, kan du følge undervisningen i kurserne uden at betale deltagergebyr igen, første gang de udbydes efter endt barsel. Dette kræver, at kurserne udbydes og oprettes og at der er ledige pladser.

Du søger om orlov på grund af barsel ved at udfylde blanketten Ansøgning om begrundet orlov.

 

 

Hvis du som masterstuderende ønsker at meddele barsel, kan du:

 • Være studieaktiv, dvs. deltage i undervisning, gå til eksamen og få vejledning
 • Få ekstra studietid (svarende til de måneder, du er på barsel)
 • Ikke få længere end de fastsatte to år til at aflægge eksamen på deltagerbetalingen (læs om betalingsforhold her)
 • Ikke følge undervisningen i kurserne uden at betale deltagergebyr igen efter endt barsel

Du meddeler barsel ved at udfylde blanketten Barsel uden orlov.  

 

 

 

Hvornår kan jeg starte på min barsel, og hvor meget barsel har jeg ret til?

Hvis du er den forælder, som skal føde:

 • har du ret til 12 måneders barsel på den uddannelse, som du er indskrevet på, når du bliver forælder. Begynder du din barselsperiode, eller føder du, mens du er i gang med et semester/blok, kan du holde barsel resten af semestret + 12 måneder.
 • skal du have meddelt din barsel eller påbegyndt din barselsorlov, inden din maksimale studietid for din uddannelse udløber. Du kan tidligst starte din barsel, når du har fået en vandrejournal.​

Hvis du skal være forælder, men ikke skal føde:

 • har du ret til 12 måneders barsel på den uddannelse, som du er indskrevet på, når du bliver forælder. Bliver du forælder, mens du er i gang med et semester, kan du holde barsel resten af semestret + 12 måneder.
 • kan du først meddele barsel eller begynde din barselsorlov, når barnet er født eller adopteret.
 • skal du have meddelt din barsel eller påbegyndt din barselsorlov, inden din maksimale studietid for din uddannelse udløber.

 

 

 

 

Afmelding og gentilmelding af undervisning og eksamen

Hvis du allerede er tilmeldt kurser og eksamen i det semester, du holder orlov på grund af barsel, bliver du automatisk afmeldt.  

Hvis du meddeler barsel bliver du ikke automatisk afmeldt undervisning og eksamen, da du gerne må være studieaktiv. Hvis du ønsker at afmelde eksamen skal du selv gøre inden for de almindelige afmeldingsfrister.

Når din barsel slutter bliver du ikke automatisk tilmeldt eksamen og undervisning igen, men skal selv søge om dette.

Hvis du har spørgsmål til meddelelse af barsel eller orlov på grund af barsel, kan du skrive til orlov@hum.ku.dk.