Dispensation

Du kan få dispensation fra frister og eksamensbestemmelser, hvis særlige forhold taler for det. Det kan fx. være:

  • uforudsete problemer, der forhindrer dig i at overholde tidsfrist
  • at du ikke har samme vilkår for at deltage i en prøve som dine medstuderende
  • en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • graviditet
  • i forbindelse med sygdom
  • at du har andet modersmål end dansk
  • at særlige forhold har gjort, at du har opbrugt dine tre eksamensforsøg

Studienævnet for det fag du følger undervisning i, kan bevilge dig særlige prøvevilkår for at ligestille dig med dine medstuderende. Særlige prøvevilkår kan dog aldrig betyde, at niveauet for prøven sænkes. Studienævnet kan også give dig dispensation til et fjerde eksamensforsøg.

Hvad gør jeg? – Søg i god tid!

  • Du skal søge dit studienævn om dispensation inden for tilmeldingsperioden eller umiddelbart efter.
  • Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af de særlige forhold (se ovenfor) og evt. dokumentation.
  • Du skal være opmærksom på, at økonomiske forhold, mangelfuld undervisning eller din egen planlægning af eksamenslæsningen ikke er særlige forhold.