Eksamen

Når du bliver tilmeldt et kursus via Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Herefter kan du frit afmelde eksamen inden for universitetets frister (i foråret ligger fristen i marts, mens den i efteråret ligger i september).

Hvis du skal tilmeldes syge-/reeksamen, skal du kontakte eksamenssekretæren på dit institut, ligeledes inden for universitetets frister (i foråret ligger fristen i juli, mens den i efteråret ligger i januar).

Se eksamensplaner, aktuelle frister for tilmelding/afmelding samt kontaktpersoner på KUnet under dit fag:

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle skriftlige eksamensopgaver afleveres via Digital Eksamen (KU's portal for digital aflevering af skriftlige eksaminer).

Du kan aflægge eksamen i et kursus inden for 2 år efter, du har betalt. Efter 2 år skal du betale for kurset igen, hvis du ønsker at aflægge eksamen. Du kan kun følge undervisningen i det semester, hvor betalingen har fundet sted.

Bemærk, at der gælder samme regler for eksamen for deltidsstuderende som for ordinære studerende (du kan finde eksamensbekendtgørelsen på retsinformation.dk).

Mere information:

Tilmelding og afmelding
Før eksamen
Efter eksamen
Dispensation