Efter eksamen

Hvor mange eksamensforsøg må man bruge

  • Man har ret til 3 eksamensforsøg. Hvis man ikke består eksamen første gang, altså får en karakter lavere end 02 eller bedømmelsen ”ikke bestået”, har man ret til yderligere 2 eksamensforsøg.
  • De eventuelle 2 forsøg skal aflægges i løbet af de følgende 4 eksamensterminer.
  • Man får ikke ret til yderligere 3 eksamensforsøg, selvom man betaler for det samme kursus en gang til.
  • Hvis man ikke har bestået eksamen efter 3. forsøg, er der mulighed for at søge fagets studienævn om dispensation til et 4. eksamensforsøg. Henvend dig til instituttets studievejledning, hvis du har brug for hjælp med din ansøgning til et 4. forsøg.

Sygdom ved eksamen

Hvis sygdom forhindrer dig i at aflægge eksamen skal du have en lægeerklæring (eller skadestuerapport), som dokumenterer, at du har været syg på eksamenstidspunktet. Lægeerklæringen sendes til eksamenssekretæren for det pågældende fag (se fagets hjemmeside for info), så hurtigt som muligt, dog senest 5 dage efter eksamenstidspunktet.
Lægeerklæringen skal fremsendes selvom eksaminator, eksamenstilsyn eller andre eventuelt har set dig på eksamensdagen.
Husk at dokumenteret sygdom vil give dig tilbud om re-eksamen.

Eksamensresultater

Du kan se og udskrive dine eksamensresultater via selvbetjeningen på KUnet.
Indenfor 4 uger efter at eksamen er aflagt vil resultaterne være registreret og kan ses elektronisk. Der kan dog i særlige tilfælde gå længere tid.

Hvis du har brug for en attesteret eksamensudskrift kan du henvende sig til Åbent Universitet.

Klage over eksamen

Hvis du er utilfreds med hvordan din eksamen er forløbet, eller hvis du mener, at du har fået en forkert karakter, kan du klage over eksamen.
Du kan læse mere om eksamensklager på intranettet på det relevante fags sider.