Før eksamen

Tjek din eksamenstilmelding i Selvbetjening på KUnet i god tid

Tid og sted for eksamen

Tid og sted for eksamener offentliggøres ca. 2 uger før de første eksamener afholdes og kan ses i Selvbetjening på KUnet. Tidspunktet for offentliggørelse kan variere fra fag til fag.
For de skriftlige eksamener, som afholdes på Peter Bangsvej under opsyn, offentliggøres tid og sted hhv. i slutningen af november og midten af maj. Alle studerende modtager en mail, når det er muligt at se eksamensplanen på KUnet.

De mundtlige eksamener offentliggøres af fagene selv enten via Absalon, det elektroniske undervisningsrum, eller på fagets studieinformationsside.

Frister for aflevering af hjemmeopgaver offentliggøres på fagets studieinformationsside.

Selvom du følger et fag, som kan bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse, kræves der fortsat en eksamenstilmelding for at bestå. Du kan læse om kravene til at bestå ved aktiv undervisningsdeltagelse i fagets studieordning.

Petitum/pensum

Ved en række eksaminer, både mundtlige og skriftlige, skal du som studerende aflevere en pensumliste til instituttet inden en bestemt frist.
Fristen, som ligger før selve eksamen, annonceres på fagets uddannelseside. Hvor mange sider, der skal opgives, står i studieordningen under det pågældende studieelement. Listen skal være godkendt og underskrevet af underviseren/vejlederen, før den afleveres til instituttet. Hvis du ikke afleverer pensum eller petitum i de fag, hvor det er krævet, har du ikke ret til at gå til eksamen i faget.

Hjælpemidler

I studieordningen kan man se hvilke hjælpemidler (fx ordbøger), der må medbringes ved eksamen.  Ved skriftlige eksamener under opsyn kan man ikke benytte sig af elektroniske hjælpemidler med mindre dette er angivet i studieordningen. Mobiltelefoner vil aldrig blive tilladt som hjælpemiddel.