Eksamenstilmelding og -afmelding

Tilmelding

Som studerende på Åbent Universitet er du tilmeldt eksamen i de fag, som du har undervisning i det pågældende semester. Det er dog dit eget ansvar at tjekke at din tilmelding til eksamen er korrekt via Selvbetjening i KUnet.

Bemærk, at selvom du følger et fag, som kan bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse, kræves der en eksamenstilmelding for at bestå. Du kan læse om kravene til at bestå ved aktiv undervisningsdeltagelse i fagets studieordning.

Udskydelse af eksamen

Du bliver kun tilmeldt eksamen i det samme semester, du følger et kursus. Ønsker du at udskyde eksamen (senest to år efter betaling), skal du selv sørge for at blive eksamenstilmeldt i tilmeldingsperioden af det semester, hvor du skal aflægge eksamen. 

Tilmelding til udskudte eksamener ligger altid i starten af et semester. Det vil sige, ønsker du eksamen om sommeren, skal du tilmelde dig i marts. Ønsker du eksamen om vinteren, skal du tilmelde dig i september. Du tilmelder dig via en blanket på Åbent Universitets hjemmeside. Blanketten vil fremgå på forsiden af hjemmesiden under hele tilmeldingsperioden, som er en uge, som oftest midt i måneden.

Afmelding

Ønsker du at afmelde en eksamen skal du selv gøre dette inden afmeldingsfristen, som du finder på fagets studieinformationsside  på KUnet under punktet Eksamen. Afmeldingen skal ske via selvbetjeningen på KUnet. For sen afmelding betragtes som et brugt eksamensforsøg.

Syge- og reeksamen

Hvis du ikke består eksamen eller er dokumenteret syg på eksamenstidspunktet, har du mulighed for at gå til re-eksamen. Reeksamen finder sted inden udgangen af august for forårssemestret og inden udgangen af februar for efterårssemestret. Tilmelding til syge/re-eksamen foretages af eksamensadministrationen ved den uddannelse, hvor du læser. Du skal selv henvende dig til fagets eksamenssekretær for at blive tilmeldt reeksamen. Dette gøres senest i tilmeldingsperioden for re-eksamen. Se fristen på fagets studieinformationsside på KUnet  under punktet Eksamen.