Om Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet

Åbent Universitets primære målgruppe er erhvervsaktive voksne, der vil deltage i universitetsstudier. Det kan være, at du vil forbedre dine kvalifikationer i forhold til din nuværende karriere eller med henblik på en anden.

Åbent Universitet udbyder kurser på deltid under lov om universiteter, bekendtgørelse om deltidsuddannelse. Det indebærer, at enhver kan deltage i kurserne, hvis man er kvalificeret, og der er plads på kurset, samt at man betaler et deltagergebyr. Kurserne er ikke SU-berettigede.

Alle kurser er tilrettelagt som enkeltstående kurser, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Hvis du ønsker efter- og videreuddannelse på universitetsniveau, er Åbent Universitet en oplagt mulighed.

Har du interesse og engagement uden at være erhvervsaktiv, er du lige så velkommen.

Uddannelsestyper

Kurserne kommer fra Humanioras bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Derudover har vi forskellige særligt tilrettelagte kurser.

Læs om de forskellige uddannelsestyper, der udbydes via Åbent Universitet.

Se vores samlede kursusudbud.

Undervisning

På Åbent Universitet udbyder vi kurser, hvor undervisningen ligger om aftenen og/eller i weekenden. Nogle kurser er også tilrettelagt som fjernundervisning. Der er også mulighed for at følge dagskurser (kaldet tompladsordningen), hvor undervisningen ligger i dagtimerne. Kurserne strækker sig normalt over et semester og afsluttes med en eksamen. 

Aften- og weekendkurser er målrettet betalende deltidsstuderende med undervisning om aftenen og/eller i weekenden. Kurserne udbydes af Åbent Universitet i tæt samarbejde med det institut, der udbyder heltidsuddannelsen. Du kan se præcis, hvornår undervisningen ligger ved at klikke på skemalinket på den enkelte kursusside. Bemærk, at kursernes ugentlige timetal kan justeres afhængigt af antallet af tilmeldte studerende.

Dagkurser udbydes primært til de ordinære heltidsstuderende og foregår om dagen (før kl. 18.00). Kurserne forvaltes udelukkende af det institut, hvor heltidsuddannelsen hører hjemme. Deltidsstuderende kan komme på et dagkursus, hvis der er ledige pladser (tompladsordningen). Åbent Universitet står kun for det praktiske omkring ansøgning og optagelse på dagkurserne og har ikke detail-kendskab til, hvilke kurser der bliver udbudt hvornår. Det er som udgangspunkt deltidsstuderende selv, der finder et relevant dagkursus, men vi hjælper selvfølgelig gerne. Læs mere om tompladsordningen.

Uanset om man læser om aftenen eller om dagen, er der nogle generelle regler for studerende og ansøgere til Åbent Universitet.