Praktisk info

Enkeltfagskurser

Du har mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem enkeltfagskurser. Du kan bygge videre på din erfaring og specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge nye kompetencer. Du får adgang til den nyeste forskning og du får viden og mulighed for at drøfte udfordringer og problemstillinger med SCIENCEs fuldtidsstuderende og forskere.

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princip, så skynd dig!

SCIENCE udbyder en lang række enkeltfagskurser på både bachelor- og kandidatniveau.  Kurserne strækker sig typisk over 7-9 uger, og undervisningen foregår inden for almindelig arbejdstid. Et kursus vil typisk have skemalagt aktivitet 1-1½ dag pr. uge, og du vil følge kurserne sammen med SCIENCE's studerende.

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres senest 1. maj på kurser.ku.dk, men du kan tidligst søge 2 måneder før ansøgningsfristen.

 

 

 

 

Sådan tilmelder du dig enkeltfagskurser:

  • Opret din ansøgning i ansøgningsportalen.
  • Du bedes udfylde en ansøgning pr kursus.
  • Vedhæft dokumentation for din uddannelse (eksamensbevis, kursusbevis m.m.)
  • Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, skal du vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation for adgangskravene. Se mere under afsnit om ’Adgangskrav’
  • Hvis du ikke er EU/EØS statsborger, men du har en varig opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, skal opholdstilladelsen sendes sammen med ansøgningen
  • Se quickguiden til ansøgningsportalen her.

Ansøgningsfrister for kurser i 24/25

Placering

Ansøgningsfrist

Svar på ansøgning

Ansøgning efter fristen

Blokstart 24/25

Blok 1

10. jun.

15. aug.

11. jun.-22. aug.

2. sept.

Blok 2

10. sept.

15. okt.

11. sep.-7. nov.

18. nov.

Blok 3

10. dec.

15. jan.

11. dec.-23. jan.

3. feb.

Blok 4

10. mar.

15. apr.

11. mar.-10. apr.

22. apr.

Blok 5 

1. apr.

15. maj

2. apr.-*.

1. jul.

* For blok 5 kurser gælder at vi tager imod ansøgninger indtil 10 dage inden kurset starter. Kursusstart fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.

Ansøgning efter fristen

Når du ikke at sende din ansøgning inden den tidlige ansøgningsfrist, kan du ansøge i en periode efter fristen. Vær dog opmærksom på, at du ikke er sikret behandling af din ansøgning, hvis du søger i denne periode. Vi gør dog vores bedste for at nå at behandle alle ansøgninger.

Optagelse og deltagerbegrænsning

Opfylder du adgangskravene, har du gode forudsætninger for at blive optaget på enkeltfagskurset. Du er dog ikke garanteret en plads, fordi kurset allerede kan være fyldt op. Vær opmærksom på, at selv om der i kursusbeskrivelsen står, at der er ”ubegrænset antal pladser”, kan kapaciteten på de enkelte kurser blive ændret.

Vær opmærksom på

 • du kan ikke tilmelde dig projekter som bachelorprojekt, projekt uden for kursusregi, specialeforberedende projekt eller virksomhedsprojekt
 • du kan ikke tilmelde dig speciale som enkeltfagsstuderende
 • du kan kun tilmelde dig enkeltfagskurser, der svarer til halvdelen af uddannelsens ECTS-point. Vil du fx. tage enkeltfagskurser på bacheloruddannelsen i matematik, som i alt er på 180 ECTS-point, må du højst tage 90 ECTS-point matematikkurser på bachelorniveau
 • at ansøgningerne prioriteres efter først-til-mølle princippet. Det kan derfor godt betale sig at være i god tid. Du kan dog tidligst søge 2 måneder før ansøgningsfristen 
 • du kan ikke være sikker på at få behandlet din ansøgning, hvis du søger efter den tidlige ansøgningsfrist.

 

 

Hvis du er i pædagogikum eller er i gang med faglig supplering som gymnasielærer, skal du søge om optag som enkeltfagsstuderende.

Som gymnasielærer har du mulighed for at søge til særlige frister:

Placering

Ansøgningsperiode

Du får svar senest

Blok 5 + 1 + 2

1. april - 1. juni

Blok 5: 30. juni

Blok 1+2: 15. juli

Blok 3 + 4 + 5

1. oktober - 1. december

15. januar

Når du søger til ovenstående frister, får du behandlet din ansøgning til begge blokke samtidig. Derudover får du fortrinsret til de ledige pladser på kurserne.

Bemærk at hvis du søger efter ovenstående frister, gælder samme svarfrist som for alle øvrige enkeltfagsstuderende.

Bortset fra fristerne følger du de samme vilkår som øvrige enkeltfagsstuderende.

Læs mere

Du kan læse meget mere om faglig supplering som gymnasielærer her

 

 

 

 

 

 

Adgangskrav til bachelorkurser

Du skal opfylde nogle forskellige krav for at blive optaget som enkeltfagsstuderende på SCIENCE.

For bachelorkurserne gælder følgende:

Generelle krav

En adgangsgivende eksamen.

 • Dansk A
 • Matematik A (Skov- og landskabsingeniør, Have- og parkingeniør og Idræt: Matematik B)
 • Engelsk B (Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør: Engelsk C)

Hvis du ikke opfylder disse krav, har du mulighed for at vedhæfte en dispensationsansøgning til din ansøgning. Du skal i din dispensationsansøgning beskrive hvilke kvalifikationer du har for at kunne følge og bestå kurset. Eksempelvis en anden uddannelse, erfaringer fra dit arbejdsliv lign.

Uddannelsesspecifikke krav

Før du tilmelder dig et enkeltfagskursus på bachelorniveau, skal du undersøge, om der er uddannelsesspecifikke adgangskrav. Du undersøger kravene ved at: 

 1. finde kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, og kigge under punktet ’Uddannelse’

 2. finde den relevante uddannelse i listen over uddannelser på KU. Se adgangskravene under ’Adgangskrav og optagelse’ i venstremenuen.
Formelle krav

Der kan også være særlige adgangskrav til de enkelte kurser. Dette kan f.eks. være, at du skal have taget et bestemt kursus først eller have dokumenteret laboratorieerfaring.

Du kan se om der er formelle krav i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.  Se punktet ’Formelle krav’. Mangler punktet 'Formelle Krav', er der ingen formelle krav.

Mulighed for at søge dispensation fra kravene

Hvis du ikke opfylder ét eller flere af kravene, har du mulighed for at vedhæfte en dispensationsansøgning til din ansøgning. Du skal i din dispensationsansøgning beskrive, hvilke kvalifikationer du har for at kunne følge og bestå kurset. Eksempelvis en anden uddannelse, erfaringer fra dit arbejdsliv el.lign.

Adgangskrav til kandidatkurser

For at blive optaget på et kandidatkursus skal du som udgangspunkt have en naturvidenskabelig bacheloruddannelse. På nogle kurser kan andre bacheloruddannelser være lige så relevante, så søg gerne alligevel. Studieleder vil vurdere relevansen af din faglige baggrund.

Hvis du ikke har en naturvidenskabelig bacheloruddannelse, skal du medsende en beskrivelse af de kvalifikationer, der gør, at du kan følge og bestå kurset. Eksempelvis en anden uddannelse, erfaringer fra dit arbejdsliv eller lign.

Anbefalede faglige forudsætninger

På en række kurser er der anbefalede faglige forudsætninger. Det kan fx være kurser, som det anbefales, at man har fulgt først. Faglige forudsætninger er ikke et krav, men sikrer at du kan følge med i kurset og få mest muligt ud af det. Du finder dem under ’Anbefalede faglige forudsætninger’ i kursusbeskrivelsen.

 

 

 

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser.

 • Et kursus på 7,5 ECTS point koster DKK   6.375.-
 • Et kursus på 15 ECTS point koster DKK 12.750.-

Prisen inkluderer undervisningen på enkeltfagskurset og to eksamensforsøg, dvs. en ordinær eksamen og evt. en reeksamen. Du skal være opmærksom på, at der kan være udgifter til undervisningsmateriale og evt. ekskursioner.

Deltagerbetalingen skal være betalt, før du starter, og er en forudsætning for at deltage i kurset og gå til eksamen.

For ikke-EU/EØS-statsborgere gælder

Du skal betale et tillæg for enkeltfagskurset, hvis du ikke er EU/EØS statsborger, og du ikke har en varig opholdstilladelse i  Danmark eller en midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold i Danmark.

Tillægsprisen ligger mellem DKK 257,- og 682,- pr. ECTS-point afhængigt af enkeltfagskurset.

Hvis du er selvstuderende

Deltager du kun i eksamen og ikke i undervisningen, er prisen for et eksamensforsøg i kursets eksamensperiode DKK 1.000,-  Prisen er fast, uanset formen på eksamen.

Du kan læse mere under punktet ”Selvstuderende”.

Ledig eller under revalidering

Er du ledig eller under revalidering, hvor jobcentret eller anden aktør skal betale enkeltfagskurset, tillægges deltagerbetalingen den gældende takst for deltidsuddannelse, som er fastsat af ministeriet. Se taksterne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Tillægsprisen ligger mellem DKK 257,- og 682,- pr. ECTS-point afhængigt af enkeltfagskurset. Du er velkommen til at kontakte os på studenterservice@science.ku.dk, hvis du vil have oplyst en specifik pris.

Hvis dit jobcenter skal betale, skal der udfyldes en betalingsaftale mellem SCIENCE og jobcenteret. Her finder du en blanket til dette.

Betaling ved tilmelding

Når du er tilmeldt enkeltfagskurset, bliver der udstedt en faktura. Hvis du selv betaler for kurset, sendes fakturaen til din e-Boks. Hvis din arbejdsgiver betaler sendes fakturaen til virksomhedens e-Boks/EAN-nummer.

Husk, hvis det er din arbejdsgiver der betaler, at skrive CVR-nummeret i ansøgningen. Er din arbejdsplads en offentlig institution, skal du også skrive EAN-nummeret.

Søger du om optagelse tæt på kursusstart, skal du være opmærksom på at betale fakturaen hurtigt, så du får adgang til IT-systemer og kan deltage i undervisningen fra start.

Har du ikke betalt før kursusstart, bliver du afmeldt kurset.

 

 

Du kan afmelde dig kurser og få refunderet betalingen helt til dagen før kurset starter. Vil du afmelde et kursus før kursusstart, skal du sende en mail til studenterservice@science.ku.dk. Skriv dit navn, fødselsdag, og titlen på enkeltfagskurset, så bliver du afmeldt kurset og får refunderet din betaling.

Har du selv betalt, bliver beløbet overført til din NemKonto. Har din arbejdsgiver betalt, bedes du skrive, hvilket firma-kontonr. pengene skal overføres til.

Afmelder du dig efter kursusstart, er det ikke muligt at få refunderet din betaling.

 

 

 

 

 

 

 

I kursusbeskrivelsen kan du se, hvilken blok og skemagruppe kurset er placeret i. Du møder begreberne blok og skemagruppe flere steder på KU. Nedenfor finder du en beskrivelse af blokstrukturen og skemagrupperne på KU.

Blokstruktur

På SCIENCE har vi delt året op i 5 blokke, hvor kurserne bliver afholdt. Blok 1-4 strækker sig over 9 uger og består af 8 ugers undervisning og eksamen i 9. uge. Blok 5 (sommerkurser) er koncenterede kurser, der løber over kortere tid. Ofte 1-4 uger. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvilken blok enkeltfagskurset ligger i.

Blokstart studieåret 2023/24

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

4. september

20.  november

5.  februar

22.  april

1.  juli

 I studiekalenderen kan du få mere information og et overblik over blokkenes placering.

Skemagrupper

Alle kurser er inddelt i skemagrupper. Skemagruppen afgør, hvornår undervisningen og eksamen er placeret. Her kan du se, hvornår undervisningen finder sted for de forskellige skemagrupper.

TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
KL. 8.00-12.00 B A C A B
MIDDAGSPAUSE
KL. 13.00-17.00 C B C A ERSTATNINGS-TIMER

Eksempel: Vælger du et enkeltfagskursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidpunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-17.00
 • Fredag kl. 8.00-12.00

Vær opmærksom på

Skemagrupperne viser, hvornår der kan være undervisningsaktiviteter, dvs. forelæsning, øvelser eller anden undervisningsaktivitet. Tidspunktet for undervisningsaktiviteterne kan variere. Der kan fx, være uger, hvor der ikke er undervisningsaktivitet på de fastsatte tidspunkter.

Senest en uge før kursusstart, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.dk, hvor du skal bruge dit KU-login, som du modtager når din betaling er registreret.

Du har også mulighed for at bruge KU´s app ’MyUCPH’, hvor du også bruger dit KU-login.  MyUCPH kan både downloades fra App Store (iPhone) eller fra Google Play (Android). Du vil kunne se dit skema under ’Personligt skema’.

Det varierer fra kursus til kursus, hvornår der foreligger en endelig kursusplan. Har du brug for yderligere oplysninger om skema kan du kontakte den kursusansvarlige, som du finder i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Når vi modtager din ansøgning, bliver den registreret, og du får en kvittering med besked om, hvornår du kan forvente svar

 2. Du bliver kontaktet, hvis der mangler noget i din ansøgning, så du kan sende supplerende materiale

 3. Hvis ikke du opfylder adgangskravene, sender vi din ansøgning til adgangsvurdering på det relevante institut
 4. Når ansøgningsperioden er slut, bliver du optaget på kurset, hvis du opfylder adgangskravene, og der er en ledig plads. De ledige pladser fordeles efter først-til-mølle princippet

 5. Opfylder du ikke adgangskravene, eller er der ikke ledige pladser, får du et afslag

 6. Bliver du optaget, får du en optagelsesmail. Du eller din arbejdsgiver modtager også en faktura – alt efter hvad du har skrevet på ansøgningen.

 7. Hvis du er ny på Københavns Universitet, får du en mail med dit KU-brugernavn og oplysninger, om hvordan du logger på KU`s systemer, når din betaling for kurset er modtaget

 8. Du er nu klar til at starte på dit kursus.

 

 

 

 

 

Enkeltfagskurset afsluttes med en eksamen. Du deltager på lige fod med de fuldtidsstuderende. Når du er tilmeldt og optaget på kurset, er du samtidigt tilmeldt den ordinære eksamen. Afmelder du dig den ordinære eksamen, eller består du ikke, skal du være opmærksom på, at dine eksamensforsøg skal bruges enten i det studieår, hvor undervisningen er placeret eller året efter. Den ordinære eksamen er altid placeret i forlængelse af undervisningsforløbet, og reeksamen ligger efter den næste blok.

Se eksamensdatoerne her.

Der kan være forudsætninger for at deltage i eksamen. Forudsætninger kan fx være aflevering af obligatoriske opgaver, deltagelse i undervisningen mv. Du kan finde forudsætningerne i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk under ’Eksamen’.  Hvis du mangler forudsætningerne for at deltage i eksamen, og du ikke har afmeldt din tilmelding til eksamen, har du brugt et eksamensforsøg.

Husk at medbringe dit studiekort til din eksamen - eller billed-ID (pas eller kørekort), hvis du ikke har modtaget dit studiekort.

Afmelding af eksamen

Ønsker du ikke at gå til eksamen, skal du afmelde dig via KUnet > Selvbetjening > Indskrivning, undervisning og eksamen. Afmelder du dig ikke eksamen, bruger du et eksamensforsøg.

Sidste frist for afmelding af ordinær eksamen er dagen, hvor eksamenstilmeldingsperioden slutter for vores ordinære studerende. Se perioderne i studiekalenderen.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består eller ikke deltager i den ordinære eksamen, skal du selv tilmelde dig reeksamen ved at skrive til studenterservice@science.ku.dk. Du bliver ikke tilmeldt automatisk. 

Se fristerne for tilmelding til reeksamen i Studiekalenderen.

Begge eksamensforsøg er brugt

Består du ikke enkeltfagskurset, og vil du gerne have lov til at deltage i undervisningen, skal du betale deltagergebyret igen. Du kan også tilmelde dig som selvstuderende og kun betale for at tage en ny eksamen, hvis enkeltfagskurset tillader det. Læs mere om reglerne under punktet ’Selvstuderende’.

Dokumentation

Du vil modtage et kursusbevis og en oversigt over dine nyeste resultater senest en måned, efter dit eksamensresultat er registreret. Det bliver sendt til din KUmail.

 

 

 

 

Hvis du ikke ønsker at følge undervisningen og udelukkende deltage i eksamen på et kursus, har du mulighed for at søge om at blive selvstuderende

Du kan kun være selvstuderende, hvis

 • kurset ikke indeholder elementer af løbende evaluering
 • der ikke er obligatoriske øvelsesopgaver på kurset
 • der ikke er krav om beståelse af øvelseskurser
 • eksamen i forvejen er udbudt til de ordinære studerende
 • den kursusansvarlige godkender, at det er muligt at være selvstuderende på kurset.

Som selvstuderende får du ikke adgang til læringsportalen Absalon, som indeholder pensum, opgaver, informationer osv. Du har kun adgang til offentlige forelæsninger og kan ikke deltage i øvrig undervisning.

Der gælder de samme ansøgningsperioder for selvstuderende, som for ansøgere til hele enkeltfagskurser.

 

 

Hvis du allerede er indskrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse på SCIENCE gælder det, at:

 • Du kan kun tage kurser, som kan indgå i din uddannelse som valgfrie. Hvis et kursus indgår som obligatorisk eller begrænset valgfrit på din uddannelse, kan du ikke følge det som enkeltfagsstuderende 

 • Du må gerne tage kurser som enkeltfagsstuderende, når du er på orlov fra din uddannelse, men det må stadig kun være valgfrie kurser.

 • Du kan ikke betale for ekstra eksamensforsøg i kurser, hvor du allerede har brugt 3 forsøg. Det skal du have dispensation til. Læs mere på din ’Studieinformation’.

Du får ikke refunderet din deltagerbetaling for enkeltfagskurser, selv om de senere bliver meritoverført til en uddannelse, du er indskrevet på.

 

 

 

 

Hvor mange eksamensforsøg får jeg, for det beløb jeg har betalt?

Når du tilmelder dig kurset, har du samtidig betalt for 2 eksamensforsøg. 1 eksamensforsøg i ordinær periode og 1 efterfølgende reeksamensforsøg. Du skal bruge de to forsøg inden for 2 år, så 2. eksamensforsøg kan bruges ved den førstkommende re-eksamen eller ved næste studieårs ordinære eksamen eller reeksamen. Hvis du har brug for et 3. eksamensforsøg, skal du betale for dette. Det koster 1000 kroner.

Får jeg et kursusbevis?

Ja, du får tilsendt et kursusbevis og en udskrift med dit beståede resultat. Det vil blive sendt til din KUmail senest en måned, efter dit eksamensresultat er registreret.

Jeg har været til eksamen, hvornår får jeg mit resultat?

Der kan gå op til 4 uger, fra du har været til eksamen, til du kan se resultatet på din Selvbetjening > Undervisning, indskrivning og eksamen > Udskrifter