Supplér med enkeltfagskurser og bliv klar til at undervise i et gymnasiefag

Mangler du nogle kurser for at opfylde de faglige mindstekrav, så du kan undervise i et eller flere gymnasiefag?

Måske kan et par enkeltfagskurser her på SCIENCE være det, der skal til, for at du bliver klar til at undervise.

FAQ om de faglige mindstekrav

 

De faglige mindstekrav er en række krav, du skal leve op til for at undervise i et eller flere gymnasiefag.

Du kan læse om de faglige mindstekrav for hvert gymnasiefag i retningslinjerne for faglige mindstekrav.

Du kan også læse om, hvordan du kan blive gymnasielærer på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

Du skal tage de kurser, du mangler, for at opfylde de faglige mindstekrav til at undervise i et gymnasiefag.

Hvis du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, er det din skoleleder, der vurderer, hvilke kurser du mangler. 

Du kan læse mere om de faglige mindstekrav på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

Hvis du ikke er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, eller hvis du ikke kan få din skoleleder til at lave en vurdering, kan du selv prøve at lave vurderingen.

Du kan finde en guide til, hvordan du kan lave vurderingen under "Kan jeg selv vurdere, hvilke kurser jeg skal tage for at opfylde de faglige mindstekrav?".

SCIENCE vurderer ikke, hvilke kurser du mangler.

 

 

Hvis du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, er det din skoleleder, som vurderer, om du opfylder de faglige mindstekrav til at undervise i et eller flere gymnasiefag.

Hvis din skoleleder er i tvivl om, hvorvidt du lever op til de faglige mindstekrav, skal han/hun henvende sig til fagkonsulenten i det eller de fag, der er tvivl om.

Du kan læse mere om de faglige mindstekrav på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

Hvis du ikke er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, eller hvis du ikke kan få din skoleleder til at lave en vurderingkan du selv prøve at lave en vurdering.

Du kan finde en guide til, hvordan du kan lave vurderingen under "Kan jeg selv vurdere, hvilke kurser jeg skal tage for at opfylde de faglige mindstekrav?".

SCIENCE vurderer ikke, om du opfylder de faglige mindstekrav.

 

 

Nej, SCIENCE vurderer ikke, om du opfylder de faglige mindstekrav til at undervise i et gymnasiefag.

Hvis du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, er det din skoleleder, der vurderer, om du opfylder de faglige mindstekrav.

Hvis skolelederen er i tvivl om, hvorvidt du lever op til de faglige mindstekrav, skal han/hun kontakte fagkonsulenten i det eller de fag, der er tvivl om.

Du kan læse mere om de faglige mindstekrav på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

Hvis du ikke er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, eller hvis du ikke kan få din skoleleder til at lave en vurdering, kan du selv prøve at lave en vurdering. 

Du kan finde en guide til, hvordan du kan lave vurderingen under "Kan jeg selv vurdere, hvilke kurser jeg skal tage for at opfylde de faglige mindstekrav?"

SCIENCE vurderer ikke, hvilke kurser du mangler.

 

 

 

Ja, du kan selv prøve at vurdere, hvad du mangler for at opfylde de faglige mindstekrav. Det gør du ved at:

  1. Læse retningslinjerne for de faglige mindstekrav

  2. Orientere dig i studieordningen for den uddannelse på SCIENCE, som du ønsker at opfylde de faglige mindstekrav for.

   Hvis du har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse, skal du i udgangspunktet orientere dig i afsnittet "Den reducerede gymnasiefagpakke" som indeholder kurser for 90 ECTS-point.

   Men hvis du vil undervise i idræt
   , skal du regne med, at du skal tage 120 ECTS-point, også hvis du har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse.

   Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, fx en humanistisk eller samfundsvidenskabelig, skal du orientere dig i afsnittet "Gymnasiefagpakke". Gymnasiefagpakken indeholder kurser for 120 ECTS-point.

   Du finder studieordningerne her:

  3. Nu skal du sammenholde de kurser, du allerede har taget på universitetsniveau, med de faglige mindstekrav for det eller de gymnasiefag, du gerne vil undervise i.  

   For at gøre det kan du bruge selvevalueringsskemaet for den uddannelse, du ønsker at opfylde de faglige mindstekrav for.

   Du finder selvevalueringsskemaerne her, hvor du også kan se forslag til kurser, du kan tage for at opfylde de faglige mindstekrav:

  1. Find de kurser, der er nævnt i studieordningen, og læs kursusbeskrivelserne. 

   At læse kursusbeskrivelserne kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke kurser der indeholder undervisning i de dele af de faglige mindstekrav, du endnu ikke lever op til.

   Du kan finde alle KU's kurser på kurser.ku.dk

  Hvis du er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, kan du spørge din skoleeder, om han/hun er enig i din vurdering af, hvilke kurser du kan tage for at leve op til de faglige mindstekrav.

  Hvis du ikke er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, kan du læse mere om de faglige mindstekrav på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside

  SCIENCE vurderer ikke, om de vurderinger, du har lavet, er rigtige.

   

   

   

  Det afhænger af din skoleleders vurdering, hvor mange ECTS-point du mangler for at opfylde de faglige mindstekrav.

  Men der er et par tommelfingerregler:

  Hvis du har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse, skal du have 90 ECTS-point i det SCIENCE-fag, du vil undervise i på de gymnasiale uddannelser.

  Men hvis du vil undervise i idræt, skal du regne med, at du skal tage 120 ECTS-point, også hvis du har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse.

  Hvis du har en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse, og du ønsker at undervise i et naturvidenskabeligt gymnasiefag, skal du ud over din kandidatuddannelse tage 120 ECTS-point i dette fag.

  SCIENCE vurderer ikke, hvor mange ECTS-point du skal tage.

   

   

  Du kan højst tage enkeltfag, der svarer til halvdelen af den samme uddannelses ECTS-point.

  Hvis du fx vil tage kurser på bacheloruddannelsen i matematik, kan du derfor højst tage 90 ECTS-point på denne uddannelse.

  Bacheloruddannelsen i matematik er nemlig normeret til 180 ECTS-point.

   

   

   

   

  Nej, undervisningen på SCIENCE foregår i udgangspunktet på campus i dagtimerne fra 8-17.

  Hvis du arbejder i dagtimerne, kan du prøve at lave en aftale med din arbejdsgiver, så du kan tage kurser på SCIENCE.

   

   

  Du skal regne med at bruge mindst 20-25 timer om ugen på hvert 7,5 ECTS-kursus i undervisningsugerne.

  Typisk vil hvert kursus have mindst 10 timers skemalagt undervisning om ugen. Derudover skal du bruge tid på forberedelse.

   

   

  For de fleste kurser på SCIENCE er det ikke obligatorisk at deltage i undervisningen.

  Men der vil ofte være opgaver eller projekter i løbet af undervisningsugerne, som er obligatoriske.

  Der kan også være obligatoriske laboratorieøvelser på nogle kurser.

  I kursusbeskrivelsen kan du læse mere om, hvilke krav der er for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde alle kursusbeskrivelser på kurser.ku.dk

   

   

   

   

  1. Gå ind på kurser.ku.dk.
  2. Skriv navnet på dit kursus eller kursusnummeret (hvis du kender det) i feltet 'Søgeord/ kursusnr.'
  3. Tryk 'Søg'.

  Du kan indsnævre søgningen, hvis det er nødvendigt, ved at vælge:

  • niveau (uddannelsesniveau)
  • fakultet
  • institut
  • studieår
  • blok osv.

   

   

   

  Nej, du får ikke et bevis på, at du opfylder de faglige mindstekrav i et gymnasiefag, når du har taget enkeltfagskurser.

  Men du kan altid få en attesteret karakterudskrift med de kurser, du har gennemført.

  Du kan bruge udskriften sammen med

  til at dokumentere, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at undervise i et eller flere gymnasiefag.

  Du kan bestille en attesteret karakterudskrift på vores hjemmeside

   

   

   

   

   

  Der kan være forskellige tilbud fra universitet til universitet - endda også fra fakultet til fakultet på det samme universitet.

  Hvis du ikke kan bruge SCIENCE's tilbud om enkeltfagskurser, kan du overveje at kontakte andre universiteter og/eller fakulteter for at høre, om du kan tage enkeltfagskurser hos dem for at komme til at opfylde de faglige mindstekrav.

   

  Flere spørgsmål? Kontakt SCIENCE Studenterservice.