Det Juridiske Fakultet tilbyder et udvalg af sommerkurser på kandidatniveau, der kan følges af studerende og enkeltfagsstuderende fra hele verden.

Følgende kurser afholdes i sommeren 2023:

Kursus Niveau ECTS UVA
Advokatret Kandidat 7,5 JJUS00018U
Arctic climate change law and governance Kandidat 7,5 JJUS00021U
Bank- og Finansret Kandidat 7,5 JJUA55134U
Human Rights and Economic Law for the Green Transition Kandidat 7,5 JJUS00019U
Konkursret Kandidat 7,5 JJUS00013U
Offentlige myndigheders erstatningsansvar Kandidat 7,5 JJUS00020U
Peaceful Settlement of International Disputes Kandidat 7,5 JJUA55206U
Science as a cultural human right Kandidat 7,5 JJUS00022U

 

 

 

Du kan søge plads på sommerkurserne, hvis du opfylder begge krav:

 • Du har bestået din bacheloruddannelse eller 3 års fuldtidsstudier på universitetsniveau (det vil sige 180 ECTS).
 • Du opfylder sprogkravene.

Sprogkrav:

 • Kurser på engelsk: Skandinaviske ansøgere (inklusive danske ansøgere) skal dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum B-niveau. Ansøgere, der har bestået en bachelor og/eller kandidatgrad på engelsk, skal dokumentere, at de på deres bachelor- og/eller kandidatuddannelse er undervist på engelsk. Alle andre ansøgere skal bestå the International English Language Testing System (IELTS/Academic) med en minimumscore på 6,5 eller the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med en minimum score på 560 for papirtesten og 83 for den internetbaserede tekst. Læs mere på www.ielts.org og www.toefl.org

Anbefalede forudsætninger

Inden du søger optagelse på et kursus, anbefaler vi, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og overvejer, om du har forudsætningerne for at følge med i undervisningen. Alle vores kurser kræver, at du har kendskab til:

 • juridisk metode 
 • at finde, tilegne dig og anvende relevante kilder i den juridiske bedømmelse
 • juridisk informations- og litteratursøgning
 • retssystemets opbygning.

Har du ikke det, skal du indstille dig på at læse op herpå udenfor undervisningen, da det er dit ansvar, at du har forudsætningerne til at kunne følge med. Der er i undervisningen ikke tid til at svare på spørgsmål, som du forudsættes at have kendskab til.

Vi anbefaler også, at du er hjemmevant med at læse faglitteratur på engelsk.

 

 

 

 

Ansøgningsmetode og -frist afhænger af, hvilken kategori af ansøgertype du tilhører:

Ansøgertype Ansøgningsmetode Ansøgningsfrist
Studerende indskrevet på én af fakultetets kandidatuddannelser Selvbetjening på KUnet 1. december + 1. juni
Studerende ved et af KU's andre fakulteter eller et andet dansk universitet

Ansøg som meritstuderende

1. juni

Udvekslingsstuderende ved Det Juridiske Fakultet

Kontakt studiekontakt@jur.ku.dk Under afklaring
Gæstestuderende fra et udenlandsk universitet Ansøg som enkeltfagsstuderende 1. april
Enkeltfagsstuderende Ansøg som enkeltfagsstuderende 1. juni

Der er op til 48 pladser på sommerkurserne, og de fordeles i denne rækkefølge:

 1. Studerende på fakultetets kandidatuddannelser, der tilmelder sig sommerkurserne i vintertilmeldingsperioderne.
 2. Udvekslings- og gæstestuderende fra udenlandske universiteter. Ansøgere prioriteres efter ansøgningstidspunkt.
 3. Studerende indskrevet på fakultetets kandidatuddannelser, der tilmelder sig i tilmeldingsperioden 15. maj til 1. juni.
 4. Enkeltfags- og meritstuderende. Ansøgere prioriteres efter ansøgningstidspunkt.

 

Prisen for sommerkurserne afhænger af, hvilken ansøgertype du tilhører:

7,5 ECTS kursus 15 ECTS kursus
Studerende indskrevet på én af fakultetets kandidatuddannelser Ingen deltagerbetaling Ingen deltagerbetaling
Meritstuderende fra et af KU's andre fakulteter eller et andet dansk universitet, som har fået en forhåndsgodkendelse Ingen deltagerbetaling Ingen deltagerbetaling
Udvekslingsstuderende ved Det Juridiske Fakultet, der er på udveksling i minimum 3 måneder Ingen deltagerbetaling Ingen deltagerbetaling
Studerende fra et af KU's andre fakulteter eller et andet dansk universitet, som ikke har fået en forhåndsgodkendelse 7.500 kr. 15.000 kr.
Gæstestuderende med EU-/EØS-statsborgerskab, der er indskrevet på et udenlandsk universitet 7.500 kr. 15.000 kr.
Gæstestuderende med statsborgerskab udenfor EU/EØS, der er indskrevet på et udenlandsk universitet 9.375 kr. 18.750 kr.
Enkeltfagsstuderende med EU-/EØS-statsborgerskab 7.500 kr. 15.000 kr.
Enkeltfagsstuderende uden EU-/EØS-statsborgerskab 9.375 kr. 18.750 kr.


Deltagerbetalingen dækker deltagelse i kurset inklusive eksamination.

 

 

Undervisningsmaterialer

Udgiften til køb af undervisningsmaterialer varierer fra kursus til kursus. Du kan se, om du forventes at anskaffe bøger til kurset, i kursusbeskrivelsen. Øvrig litteratur kan ofte hentes gratis som e-ressourcer på campus.

Visum

Visum er kun nødvendig for deltagere, der ikke statsborger i et EU-/EØS-land. Find ud af, om du har brug for visum. Vi anbefaler, at du påbegynder ansøgningsprocessen, så snart du er optaget på kurset. Bemærk, at den enkelte ambassade fastsætter gebyrer og dokumentationskrav.

Transport og ophold

Alle deltagere i sommerkurserne står selv for transport og ophold under kurset. Du kan eventuelt bruge diverse onlineportaler til at finde opholdssteder:

Stipendier

Fakultetet tilbyder ikke stipendier til indrejsende studerende eller giver dispensation fra betaling af deltagergebyr.

 

 

 

Du vil måske også være interesseret i