Få den nyeste viden inden for jura

Københavns Universitet tilbyder kompetencegivende efteruddannelse til dig, der er jurist og ønsker at supplere din faglighed med ny viden.

Den juridiske efteruddannelse kan også være relevant for dig, som ikke har en juridisk baggrund, men har brug for kendskab til lovgivning og rammer inden for netop dit specifikke arbejdsområde.

Fokus på forandringer eller et konkret juridisk område

Hvis du tager en juridisk efteruddannelse, kan du blandt andet blive opdateret på de forandringer, der opstår inden for jura og ret.

Vi tilbyder også undervisning, som stiller skarpt på et specifikt område af den gældende lovgivning. På den måde kan du gå i dybden med præcis det emne, som du arbejder nært med i hverdagen.

På Københavns Universitet er du sikret et højt fagligt niveau. Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af faglige eksperter.

Det var rigtig godt, at kurset vekslede mellem faglige oplæg og muligheden for at høre om og drøfte problemstillinger fra ’den virkelige verden’.

Deltager, åbent kursus i personlig medicin

Uddannelser

Skræddersyede forløb

Du kan tilrettelægge et skræddersyet kursusforløb for en gruppe medarbejdere i samarbejde med undervisere fra Det Juridiske Fakultet. I får et forløb, som er målrettet jeres behov. Det kan være et kompetenceløft med udgangspunkt i din virksomheds strategiske målsætninger, opdatering på ny lovgivning eller håndtering af nye muligheder og krav, der affødes af den samfundsmæssige udvikling.

Forskere fra Det Juridiske Fakultet vil i samarbejde med jer udvikle et virksomhedsforløb, som giver jer det optimale udbytte af jeres investering i efteruddannelse.

Super spændende og lærerigt kursus, som giver god mening i min praksis.

Deltager, skræddersyet forløb i genoprettende praksis

Alt efter ønske kan forløbet foregå hos jer eller på Søndre Campus. Det Juridiske Fakultet bor ved Islands Brygge metrostation med mulighed for gratis parkering for kursusdeltagere.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan opfylde jeres behov.

Kontakt

Det Juridiske Fakultet
Efteruddannelse

Chefkonsulent Steen Vive
Tlf. 31273690
stv@jur.ku.dk

Specialkonsulent Maria Lotz
Tlf. 35324326
maria.lotz@jur.ku.dk

Kurser

Kursus Niveau Startdato Varighed
Ansættelsesret
Ansættelsesret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Kurset belyser funktionærlovens centrale betydning og den voksende rolle, som den EU-afledte lovgivning spiller for de ansættelsesmæssige relationer.
Kandidat Forår & Efterår 1 semester
Databeskyttelsesret

Kurset fokuserer på reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og lærer dig at identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger.

Kandidat Forår & Efterår 1 semester
EU Food Law
Food law addresses the rules of the game for the food sector. It is relevant for consumers, food businesses and public authorities. This course introduces the different players who are active in the field of food law. The main part of the course is devoted to the system and the content of food law in the European Union. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat August 3 uger
Human Rights and Economic Law for the Green Transition
The main objective of the course is to provide students with an understanding of the potential of two critical areas of international law, namely human rights and international economic law, to support the green transition and address the gaps left by international climate change law. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat Juni 1 uge
Immaterialret

Kurset giver en indføring i og et overblik over indholdet og afgrænsninger af den immaterialretlige beskyttelse samt de særlige spørgsmål, der opstår ved håndhævelse og overdragelse af immaterialrettigheder.

Kandidat Forår & Efterår 1 semester
International Law of the Sea

This course seeks to introduce students the comprehensive legal frameworks of International Law of the Sea.

Kandidat Efterår 1 semester
Kommunalret

Kurset skal give deltagerne viden om: de retlige rammer for kommuners erhvervsaktiviteter, styret internt i kommuner og om styrelsesretlige forhold, det kommunale selvstyre (kommunernes position i forhold til staten), kommunalrettens retskilder herunder kommunalfuldmagtens grundlag og tilsynet med kommunerne.

Kandidat Efterår 1 semester
Praktisk aftaleret

Kurset giver de studerende en forståelse for centrale problemer vedrørende forhandling og koncipering af kommercielt prægede aftaler.

Kandidat Forår & Efterår 1 semester
Science as a cultural human right
This course will take a multidisciplinary approach to the right to science and to cultural rights in general, exposing students to fields outside their respective core disciplines of study. Among the topics focused on are scientific freedom and dissemination, the importance of international scientific collaboration, and the relationship between intellectual property and authors’ rights. Part of UCPH International Summer Programme.
Kandidat Juli 2 uger
Selskabsret

Kurset giver et dybdegående kendskab til dansk selskabsret, og de mest anvendte former for erhvervsdrift.

Kandidat Forår & Efterår 1 semester
Sundhedsret

Kurset giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere de retlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem sundhedsvæsen, samfundsmæssige interesser, digitalisering, patienter og etiske og økonomiske hensyn.

Kandidat Forår & Efterår 1 semester
Peaceful Settlement of International Disputes

As shown in the South China Sea disputes, international disputes significantly affect international relations. Since our epoque can be characterized by international disputes, the settlement of these disputes is of central importance. Part of UCPH International Summer Programme.

Kandidat Juli 1 uge
Governmental Contracts

Governmental contracts are commercial contracts concluded between public entities (central governmental agencies, regional purchasing agency, public company, local municipality, EU Institutions, etc.) and so-called economic operators (a private company such as wholesaler, Small or Medium Enterprise, NGO, or social enterprise) for the purpose of fulling the public need through spending taxpayers money. Part of UCPH International Summer Programme.

Kandidat Juli 1 uge

Se flere kurser i kursuskataloget

Du vil måske også være interesseret i