Quick-guide til KU's ansøgningsportal

Denne vejledning for ansøgning til efter-og videreuddannelseskurser beskriver, hvordan du hurtigst og lettest muligt opretter en ansøgning til Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet.

Log på ansøgningsportalen

 1. Find linket til det relevante ansøgningsskema på vores hjemmeside.
 2. Vælg hvordan du vil logge ind:
  1. Log ind med WAYF-login: hvis du allerede har et WAYF-login (hvis du er studerende på et dansk universitet). Læs hvordan du gør her.
  2. Log ind med MitID/NemID: Læs hvordan du gør her.
  3. Log ind som selvoprettet bruger: hvis du tidligere har oprettet en brugerprofil på Ansøgningsportalen.
  4. Opret mig som bruger: hvis du ikke kan benytte en af ovenstående login-metoder. Læs hvordan du gør her.

Opret en ansøgning

Hvis du har brugt et direkte link til ansøgningsskemaet fra vores hjemmeside, vil felterne ”Uddannelsestype” og ”Uddannelsesnavn” være valgt på forhånd, og du skal blot klikke videre på ”Videre til oprettelse af ansøgning”.

Ellers skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanebladet ”Opret ansøgning”.
  Vælg ”Københavns Universitet” som institution og
  ”Tomplads” som uddannelsestype (du skal vælge "Tomplads", uanset om du ønsker at søge et aften-/weekendkursus eller et dagkursus), eller
  "Deltidsuddannelse", hvis du søger master i dansk som andetsprog, master i dansk som fremmedsprogsdidaktik eller DAV-uddannelsen.
  Klik ”Søg”.

 2. Find ansøgningsskemaer under fanen ”Uddannelsesnavn”.
  Vælg enten Det Humanistiske Fakultet – Enkeltfag (dag, aften og weekend) eller
  masteruddannelsen i dansk som andetsprog eller
  masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik
  eller
  uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV)
   på listen og sæt et hak i boksen yderst til venstre.
  Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” lige over listen.

 3. Klik ”Videre til oprettelse af ansøgning” på det næste skærmbillede igen.

  Bemærk: Hvis det udbydende fakultet eller kursustype ikke fremgår på listen, kan det skyldes, at ansøgningsperioden er lukket, eller at du skal sende din ansøgning på en anden måde end via KU’s ansøgningsportal. Læs mere på fakultets hjemmeside.

Indhent dine data fra universitetets database

Hvis du har læst på et dansk universitet, kan du sandsynligvis indhente data om din uddannelsesbaggrund.
Ansøgningsportalen er indstillet til kun at hente informationer om afsluttede eller igangværende rammer (med studieordning). Hvis den afsluttede ramme er ældre end 2010, kan data dog ikke kan indhentes.
Informationer om fx uafsluttede kurser, tidligere indskrivning på enkeltfagskurser tager den desværre ikke med.
Læs mere om dataudveksling her.

Hvis du ikke har læst på et dansk universitet, så spring denne side over.

Udfyld resten af ansøgningen og indsend den

 1. Klik dig videre med knappen ”Næste” eller klik direkte på hvert enkelt trin.
 2. På trinnet ”Person” indtaster du dit telefonnummer.
 3. På trinnet ”Søgt uddannelse/kursus” skal du indtaste kursusnavn og kursuskode (du finder oplysningerne i kursusbeskrivelsen på Efter- og videreuddannelse). Vælg desuden niveau og eksamensform (hvis du bliver bedt om det).
 4. På trinnet ”Krav og forudsætninger” skal du læse vejledningsteksten og derefter vedhæfte relevant dokumentation. Du kan læse om adgangskrav på her.
 5. På trinnet ”Betaling” skal du acceptere handelsbetingelser samt indtaste betalingsoplysninger. Du kan læse om handelsbetingelserne her.
  • Hvis du vælger ”Firma”, skal du indtaste firmaets betalingsoplysninger.
  • Hvis du vælger faktura til ”Privat”, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse (medmindre du er fritaget fra digital post).
  • Bemærk: Fakturaen sendes, når ansøgningen er færdigbehandlet.
 6. Har du eventuelle kommentarer til din ansøgning, kan du skrive dem i kommentarfeltet.
 7. Klik ”Næste”, til du er på trinnet ”Send ansøgning”.
 8. Klik på knappen ”Bekræft ansøgning”. Først derefter er din ansøgning færdig og sendt ind.

Find status og svar på din ansøgning

 • Når din ansøgning er modtaget, vil du modtage en kvitteringsbesked fra portalen.
  VIGTIGT! Det er vigtigt, at du kontrollerer, at du har modtaget kvitteringen i din registrerede mailadresse. Beskeden kan være blokeret af dit spamfilter - afsenderen er no-reply@ufm.dk.
  Det er vigtigt, fordi du kan modtage besked om, at der mangler dokumentation i din ansøgning. Hvis du ikke er informeret om, at du har modtaget denne besked, kan du risikere at overse den, og vi vil derfor ikke kunne behandle din ansøgning.
 • Svaret på din ansøgning vil blive givet som besked i portalen.
 • Du skal følge med i din ansøgnings status i ansøgningsportalen. Du kan tjekke ansøgningens status ved at logge ind på portalen her.

Find flere vejledninger til Ansøgningsportalen

Har du brug for hjælp til at oprette en ansøgning, kan du finde flere detaljerede vejledninger på Brugervejledning – Københavns Universitet.

Har du brug for hjælp til at følge status på din indsendte ansøgning, er der vejledning på Ansøgningsportalen.