Åbent Universitet (enkeltfag)

Du kan følge mange af universitetets kurser i dagtimerne, som særligt tilrettelagte forløb i aftentimerne eller som fjernundervisning. Kurserne forløber typisk over to-fire eller ½ til et helt år. Det er frivilligt, om du ønsker at afslutte kurserne med eksamen. Til alle kurserne skal du opfylde visse adgangskrav for at blive optaget, og du skal betale for at følge kurserne. Vælg område:

Summer Schools

Flere enkeltfag udbydes henover sommeren inden for områderne sundhed, biovidenskab, økonomi og teologi. Alle kurserne forløber over en periode på én til fire uger. Vælg område:

Online kurser

En række enkeltfag udbydes som online kurser. Typisk engelsksprogede og med deltagelse af international studerende.